Wytyczne Prezesa ULC w sprawie zaprzestania używania automatów spadochronowych VIGIL CUATRO

Wytyczne Prezesa ULC nr 8

5 sierpnia, w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego pod poz. 54 zostały opublikowane Wytyczne nr 8 Prezesa ULC z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zaprzestania używania w tym montażu automatów spadochronowych VIGIL CUATRO.

Prezes ULC ogłasza, co następuje:

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 15 i 16 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183, 1629 i 1637 oraz z 2019 r. poz. 235 i 730) ogłasza się, co następuje:

§ 1.  W    celu    podniesienia  bezpieczeństwa    wykonywania    skoków    spadochronowych,    w związku z wnioskiem  Państwowej   Komisji   Badania   Wypadków   Lotniczych   z dnia   11 lipca   2019 r.  dotyczącym zawieszenia  użytkowania   automatów   VIGIL   CUATRO,   skierowanym   do   Prezesa  Urzędu   Lotnictwa Cywilnego, zaleca się, wszystkim użytkownikom spadochronów, w tym w szczególności ośrodkom szkolenia, organizatorom  skoków  spadochronowych,  skoczkom  spadochronowym wykonującym  skoki  spadochronowe indywidualne,  skoczkom  spadochronowym wykonującym  skoki  spadochronowe z pasażerem  TANDEM  oraz uczniom–skoczkom, zaprzestać używania w tym montażu automatów spadochronowych VIGIL CUATRO, do czasu zakończenia ekspertyz prowadzonych przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych.

§ 2. Wytyczne wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. wz. Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Podpisano: Wiceprezes ds. Standardów Lotniczych, Michał Witkowski.


Pełny tekst Wytycznych nr 8 Prezesa ULC dostępny jest tutaj (LINK)

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus