Wycinka drzew na Krywlanach. Polska 2050 wystapiła do urzędu miejskiego o raport

Lotnisko Białystok Krywlany - pas startowy (fot. UM Białystok/Dawid Gromadzki)

Polska 2050 Podlaskie wystąpiło z wnioskiem do Urzędu Miejskiego w sprawie lotniska na Krywlanach. Chodzi o wycinkę blisko 14,5 tys. drzew. - Lotnisko na Krywlanach oraz jego ekologiczne i klimatyczne konsekwencje budzą emocje i niepokój znacznej części mieszkańców - zaznacza Łukasz Nazarko, lider stowarzyszenia.

Pod koniec grudnia Prezydent Białegostoku wydał decyzję zezwalającą na usunięcie przeszkód lotniczych w sąsiedztwie lotniska na Krywlanach. Chodzi o wycinkę 14 457 drzew na obszarze około 80 hektarów Lasu Solnickiego. Decyzję dwukrotnie zaskarżyło Nadleśnictwo Dojlidy, zwracając się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Włodarz Białegostoku w jednym wywiadów stwierdził, że postawa nadleśnictwa ma charakter polityczny. Argumentował, że wycinka drzew jest niezbędna, aby samoloty mogły korzystać z całości 1350-metrowego betonowego pasa startowego.

Decyzja prezydenta ws. Lasu Solnickiego spotkała się również z mieszanym odbiorem ze strony mieszkańców. W związku z podzielonymi opiniami oraz niejasnościami dotyczącymi sprawy Polska 2050 Podlaskie zwróciło się do urzędu miejskiego z wnioskiem o dostępie do informacji publicznej Lider Stowarzyszenia Polska 2050 Podlaskie, Łukasz Nazarko, zwrócił się z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie wydania raportu planistyczno-ekonomicznego, na podstawie którego prowadzone są inwestycje w lotnisko i pas startowy na terenach na Krywlanach.

Czytaj całość artykułu na stronie www.eska.pl

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus