Wojsko kupuje kolejne samochody ochrony przeciwpożarowej dla baz lotniczych

Lotniskowy samochód ochrony przeciwpożarowej, fot. sluzby-ratownicze.pl

3. Regionalna Baza Logistyczna w Krakowie ogłosiła przetarg na dostawę kolejnych samochodów pożarniczych dla straży pożarnych przy jednostkach wojskowych. Dostawy zaplanowano na  2019 i 2020 rok.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodów ratowniczo-gaśniczych w zakresie 5 zadań w latach 2019-2020.

•    Pierwsza część zamówienia obejmuje dostawę po trzy sztuki lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych z napędem 4×4 (uterenowionym) w 2019 i 2020 roku.

Według rozdzielnika, w tym roku samochody mają trafić na wyposażenie wojskowych straży pożarnych przy: 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej 1. dywizjonie lotniczym w Leźnicy Wielkiej, 44. Bazie Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach i 21. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie. Zaś w przyszłym roku do 56. Bazy Lotniczej w Inowrocławiu, 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu i 43. Bazy Lotnictwa Marynarki Wojennej w Gdyni-Oksywiu. Planowany termin realizacji zamówienia to 15.10.2020 roku Ponadto na 2020 rok przewiduje się zakup w ramach opcji 6 kolejnych samochodów tego typu, które powinny być odebrane do 15 listopada przyszłego roku

•    Druga część obejmuje dostawę średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych (GBA 2,5/25) z napędem 4×4 oraz pełnym wyposażeniem, w ilości 4 sztuk w 2019 roku i 2 sztuk w 2020 roku.

W roku bieżącym samochody mają trafić do WSP przy: 1 RBLog w Wałczu – Skład Dolaszewo, Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu – Szkoła Specjalistów Pożarnictwa w Grupie, 10. Brygadzie Kawalerii Pancernej w Świętoszowie, 1RBLog – Skład nr 2 w Toruniu. Zaś w 2020 roku trafią do 4RBLog – Skład Krapkowice, 2RBLog – Skład Hajnówka. Wszystkie samochody powinny być dostarczone do 15.10.2020 roku. W tej części również przewiduje się zakup w ramach opcji 6 sztuk średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych w roku 2020 z terminem realizacji opcji do 15.11.2020 roku.

•    Trzecia część obejmuje dostawę jednej sztuki ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego (GCBA 5/32) z napędem uterenowionym 4×4 oraz pełnym wyposażeniem.

Samochód zostanie przekazany do 4 RBLog we Wrocławiu – Skład Wędrzyn. Odbiór samochodu powinien odbyć się do 29 listopada 2019 roku. Na przyszły rok przewidziano również zakup w ramach opcji kolejnych czterech takich pojazdów z terminem realizacji opcji do 15.11.2020 roku.

•    Czwarta część obejmuje dostawę ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych (GCBA 10/60) z napędem uterenowionym 6×6, w ilości 1 sztuki w 2019 roku i 2 sztuk w 2020 roku. Samochody trafią do Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu – Poligon Biedrusko (2019 rok), Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie, 10. Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie. Termin realizacji zamówienia upływa 15 października przyszłego roku. W tym przypadku nie przewiduje się zakupów w ramach opcji.

•    Piąta część obejmuje zakup jednej sztuki lotniskowego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu ciężkiego (GCBA 8/50) z napędem uterenowionym 6×6 z pełnym wyposażeniem, w tym agregat proszkowy i agregat śniegowy. Użytkownikiem pojazdu będzie WSP w 44. Bazie Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach. Planowany termin dostawy do 29 listopada br. Ponadto przewiduje się zakup w ramach opcji 1 sztuki ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego w roku 2020 z terminem realizacji opcji do 15.11.2020 roku.

Szczegółowe informacje odnośnie specyfikacji technicznej samochodów dostępne są na stronie internetowej 3. RBLog Kraków.

Komenda 3. Regionalnej Bazy Logistycznej nie podała jaką kwotę zamierza przeznaczyć na realizację zamówień. Dla każdej z części zawarte będą odrębne umowy. Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl. Termin składania ofert upływa 21 marca 2019 roku

Źródło: sluzby-ratownicze.pl
comments powered by Disqus