Wizyta zagranicznych gości na lotnisku Babice

TRACECA

Wczoraj (12.04.2011r.) na Warszawskim lotnisku Babice odbyło się spotkanie przedstawicieli MSWiA, ośrodków szkolenia Ibex i UnitedSky z grupą zagranicznych gości z Gruzji, Kirgistanu Azerbejdżanu, Ukrainy, Mołdawii, Armenii i Wielkiej Brytanii. Wizyta była częścią międzynarodowego projektu TRACECA (Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia), pod auspicjami Unii Europejskiej i 14 państw członkowskich z Europy Wschodniej, Kaukazu i Środkowej Azji.

Wizytowany ośrodek szkolenia, to najdłużej istniejąca firma usługowa sektora lotnictwa ogólnego w Polsce, prowadząca działalność w zakresie zarządzania ciągłą zdatnością do lotu, AOC, szkolenia personelu lotniczego i autoryzowane centrum obsługi Cessna. Przedstawiciele TRACECA wybrali właśnie ten ośrodek, ze względu na jego wszechstronność i doświadczenie, jako przykład wzorcowej działalności lotniczej.

Indywidualne rozmowy uczestników spotkania z organizatorami

Podczas spotkania zapoznano gości z infrastrukturą lotniskową, zapleczem technicznym, sposobem funkcjonowania ośrodka, zakresem jego działalności oraz zasadami jakie obowiązują w ramach struktur Unii Europejskiej. Celem spotkania było zapoznanie gości ze standardami działalności podmiotów branży lotniczej w Polsce i wymianę doświadczeń, które mogą być im pomocne w przyszłej działalności. Przedstawiciele Ibexu odpowiadali także na pojawiające się w trakcie pytania, a całe spotkanie przebiegało w bardzo przyjaznej i miłej atmosferze.


Uczestnicy spotkania z wizytą w hangarze

Projekt TRACECA stworzony został w celu zaspokojenia potrzeb rynku na usługi lotnicze w związku z rozwojem nowych trendów w handlu i rozwojem gospodarczym regionu. Dotyczy on głównie przepływy ruchu w ramach korytarza z jednej strony: z Europy Zachodniej i Środkowej, a z drugiej: z Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej Azji. Jednym z głównych założeń programu jest poprawa bezpieczeństwa transportu lotniczego w krajach sąsiadujących UE i krajach Azji Środkowej w oparciu o międzynarodowe i europejskie standardy w dziedzinie lotnictwa cywilnego.

Szczegółowe cele przedsięwzięcia, to:

  • Wprowadzenie personelu lotniczego, przedstawicieli administracji i podmiotów (w zakresie bezpieczeństwa, ochrony środowiska krajów beneficjentów) do wymogów międzynarodowych konwencji, uchwał i norm UE / EASA (Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego) oraz ICAO ( Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego).

  • Zapewnienie personelowi lotniczemu, przedstawicielom administracji i podmiotom (w obszarach bezpieczeństwa, ochrony środowiska krajów beneficjentów) lepszej wiedzy, umiejętności i zdolności w odpowiednich sektorach technicznych.

  • Wzmocnienie zdolności administracyjnych władz lotnictwa cywilnego krajów beneficjentów do dalszego rozwoju i pełnego wdrożenia międzynarodowych oraz, w stosownych przypadkach, europejskich norm bezpieczeństwa (UE-OPS, standardy obsługi, raportowania o zdarzeniach, just culture, narzędzia nadzoru).

  • Przygotowanie władz krajów beneficjentów do bliższych stosunków z Azją Środkową i integracją Kaukazu, Mołdawii i Ukrainy do ogólnoeuropejskich struktur lotnictwa.

  • Zapewnienie środków wsparcia w ramach negocjacji pomiędzy krajami beneficjentów i Unii Europejskiej w sprawie umów dotyczących lotnictwa w zakresie bezpieczeństwa i ochrony, w kontekście dyskusji na temat bezpieczeństwa (czarna lista przewoźników).

  • Promowanie ściślejszej współpracy regionalnej między organami administracji lotnictwa krajów beneficjentów w celu optymalizacji wykorzystania ograniczonych zasobów.

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus

Komentarze

ja bym tam EPSW zaproponował do tego promienienia na wschód (będzie miał większy zasięg :). Zresztą niech i razem promieniują ...

Tak trzymać! może wreszcie Polska zacznie być regionalnym centrum, promieniującym na wschód.