Według jakiej bazy danych zdawać egzaminy teoretyczne? Wyjaśnienie ULC

ULC LKE statystyki (dlapilota.pl)

W związku z wątpliwościami naszych Czytelników, którzy akcentowali, że w niektórych przypadkach nie do końca jest jasne według jakiej bazy danych powinni zdawać egzaminy teoretyczne w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, wystosowaliśmy do ULC zapytanie w tej sprawie. Pełną odpowiedź publikujemy poniżej:

"Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, iż od 1 lutego 2022 roku wszystkie egzaminy teoretyczne będą prowadzone w oparciu o najnowszą wersję ECQB (European Central Question Bank) EASA, zgodnie z zaleceniami EASA.

Obecnie ATO (Ośrodki Szkolenia Lotniczego) szkolą kandydatów zarówno według nowego formatu szkolenia, zgodnie z Celami Szkoleniowymi zawartymi w Decyzji Dyrektora Wykonawczego EASA, jak i „starego formatu" (bez uwzględnienia Learning Objectives (LO) oraz ocen z obszaru 100 KSA .

Na stronie Urzędu znajdują się na ten temat szczegółowe informacje:
https://ulc.gov.pl/pl/personel-lotniczy/komisja-egzaminacyjna/egzaminy-teoretyczne/5206-100-ksa-i-nowe-cele-szkoleniowe
 
W związku z tym, kandydaci którzy rozpoczęli szkolenie wg starego formatu szkolenia, zdają egzaminy teoretyczne nadal w oparciu o bazę pytań ECQB 7.0, natomiast kandydaci, którzy przeszli szkolenie wg nowego formatu, zdają egzaminy już w nowej formule ECQB 2020.  Kandydat nie ma możliwości wyboru bazy pytań egzaminacyjnych, gdyż wynika to z trybu Programów Szkolenia zatwierdzonych przez ATO, w którym kandydat odbył szkolenie.
 
Wątpliwości, które pojawiły się podczas tej sesji, zostały wyjaśnione bezpośrednio z zainteresowanymi osobami".  

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus