Ukazała się ustawa o lotach najważniejszych osób w państwie

Ustawa o lotach najważniejszych osób w państwie

15 października, w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod. pozycją 1967 została opublikowana ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o lotach naważniejszych osób w państwie.

Art. 1.1 Ustawa określa zasady i tryb organizacji lotów:

1) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
2) Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,
3) Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
4) Prezesa Rady Ministrów
– zwanych dalej „najważniejszymi osobami w państwie”, wykonywanych w misji oficjalnej.

2. Ustawę stosuje się także do organizacji lotów osób zgłoszonych drogą dyplomatyczną do urzędu obsługującego
ministra właściwego do spraw zagranicznych, będących odpowiednikami osób, o których mowa w ust. 1, z państw obcych.

Pełny tekst ustawy dostępny jest tutaj (LINK)

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus