Sylwetki Lotników: Władysław Polesiński

Władysław Polesiński

Władysław Polesiński urodził się 8 września 1906 r. w województwie Lubelskim. Był absolwentem Korpusu Kadetów. Ukończył Oficerską Szkołę Lotniczą w Grudziądzu. Swoją służbę w lotnictwie rozpoczął w 2 Pułku Lotniczym. Stacjonował z nim w Krakowie. W latach 1931 – 1937 należał w swoim pułku do personelu naziemnego. 

Na pięć lat przed wybuchem II wojny światowej rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Władysław studiował prawo. Nie przeszkadzało mu to w podniesieniu swoich kwalifikacji w wojsku. W latach 1935 – 1937 był słuchaczem Wyższej Szkoły Wojennej.

To on tworzył i przewodził organizacji patriotycznej „Krzyż i Miecz”. Już po zdanych egzaminach na Uniwersytecie Jagiellońskim został przeniesiony do Warszawy. Tu w syrenim grodzie otrzymał przydział do 1 Pułku Lotniczego. Był dowódcą jednej z eskadr.

W lipcu 1939 r. z chwilą zagrożenia Polski otrzymał przydział do lotniczego sztabu w Armii „Modlin”. Gdy wybuchła wojna znajdował się w jej szeregach. Z chwilą przegranej i odwrotu Armii „Modlin” znalazł się w stolicy. Utworzył Zespół Lotniczy. Skupił przy sobie lotników, którzy działali przy Dowództwie Obrony Warszawy.

W czasie walk o stolicę wykonywał loty łącznikowe. Zginął śmiercią lotnika w czasie jednego z nich 16 września 1939 r.

Konrad Rydołowski

Czytaj także - inne artykuły o sylwetkach lotników.

Źródło: Konrad Rydołowski
comments powered by Disqus