Trwa przetarg na wyrównanie terenu pasa drogi startowej w Szymanach

Port Lotniczy Olsztyn-Mazury - pas startowy (fot. Port Lotniczy Olsztyn-Mazury)

26 listopada br. Lotnisko Olsztyn-Mazury ogłosiło przetarg na wyrównanie terenu pasa drogi startowej.

Jak dowiadujemy się z dokumentacji przetargowej inwestycja podzielona została na pięć zadań. Zadanie 2 to wykonanie dokumentacji projektoweo-kosztorysowej w zakresie wyrównania terenu pasa drogi startowej wraz z rampowaniem fundamentów nawierzchni i studzienek w wyrównywanej części pasa zgodnie z zał. graficznym.

Przewidywany termin zakończenia prac w ramach tego zadania to 31 maja 2019 r. Do tego dnia ma również zostać wykonane pierwsze zadanie planu inwestycyjnego – dokumentacja projektowo-kosztorysowej w zakresie przebudowy i rozbudowy istniejącej infrastruktury celem podniesienia kategorii ILS do kat. II.

Termin wykonania trzech kolejnych zadań planu inwestycyjnego – rozbudowy i przebudowy istniejącej kanalizacji kablowej (bez montażu opraw i okablowania) w zakresie odpowiadającym wyrównywaniu pasa drogi startowej; przebudowie istniejącej kanalizacji deszczowej w zakresie objętym zadaniem wyrównywania pasa drogi startowej; wzmocnieniu, wyrównaniu i profilowaniu części trawiastej pasa drogi startowej – to 31.03.2020 r.

Pierwotny termin składania ofert wyrównanie terenu pasa drogi startowej został wydłużony o cztery dni. Oferty należy składać do 21 grudnia 2018 r. do godz. 12:00 w miejscu: Szymany 150, 12-100 Szczytno, z dopiskiem "Oferta w postępowaniu na wyrównanie terenu pasa drogi startowej". Oferty zostaną otwarte tego samego dnia o godzinie 12:30.

Przy wyborze oferty najkorzstniejszej Lotnisko Olsztyn-Mazury będzie kierowało się następującymi kryteriami oceny oferty:
• Cena – waga 88%,
• Termin gwarancji – waga 12%.

Wszystkie prowadzone inwestycje mają na celu zwiększenie atrakcyjności lotniska w Szymanach dla przewoźników różnych segmentów. Chodzi też o zwiększenie przepustowości i poprawę bezpieczeństwa operacji.

Więcej informacji na stronie www.mazuryairport.pl

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus