Statystyki: FIR Warszawa w 2010 roku

PAŻP Statystyki 2010 FIR WARSZAWA

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej opublikowała raport, w którym przedstawiła dane dotyczące ruchu lotniczego w FIR Warszawa w 2010 roku oraz ogólne porównawcze statystyki od roku 2005. Dokument został przygotowany przez Biuro Zarządzania Przestrzenią Powietrzną i Przygotowania Operacyjnego w Ośrodku Planowania Strategicznego.

Analizom zostały poddane natężenie ruchu tranzytowego, krajowego, lotów międzynarodowych, a także liczba operacji na poszczególnych lotniskach. Oddzielnie zostały przedstawione statystyki wykorzystania elastycznych struktur przestrzeni powietrznej (TSA, TRA,….). Źródłem danych wykorzystanych w opracowaniu były systemy CFMU Interactivce Reporting (CIR), Eurocontrol CFMU, Digest Annual 2010, PAŻP - dane systemu ARMS, PAŻP dane CAT (Common Air Tool) oraz dokumenty CODA (Central Office for Delay Analysis).
 
Celem niniejszego, krótkiego opracowania jest zachęcenie Państwa do lektury pełnego raportu dostępnego na stronie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Komentarz rozpoczniemy od drugiej części opracowania, w której Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przedstawiła wykresy przedstawiające stopień wykorzystania elastycznych struktur przestrzeni, z naciskiem na określenie stopnia ich wykorzystania, a także parametrów takich jak ilość oraz czas rezerwacji, a w przypadku dróg warunkowych, czas ich dostępności. W ubiegłym roku, wszystkich zgłoszonych do AUP (Airspace Use Plan) rezerwacji TSA (Temporary Segregated Area) było o 14,5% więcej niż w 2009 r., przy 10,4% zmniejszeniu liczby zrealizowanych aktywacji TSA(!!!). Średni stopień wykorzystania (w rozumieniu ilościowym) wszystkich rezerwacji w stosunku do faktycznie zrealizowanych wyniósł 36,9%, co oznacza, spadek o 10,2%. Średnia rzeczywistego wykorzystania wyniosła 33,4%.

Graficzne zobrazowanie statystyki wykorzystania największych TSA, według aktywności lotniczej
w 2010 roku.

Średnia rzeczywistego wykorzystania zarezerwowanego czasu dla wszystkich stref TSA w stosunku do czasu podanego w zamówieniach wyniosła 33,4%. Zwracamy uwagę, że aby zachować obiektywność analiz, należy zapoznać się ze statystykami czasowego wykorzystania stref TSA dostępnych na stronach 28 i 29 raportu PAŻP.

Agencja przedstawiła również dane dla TRA (Temporary Reserved Airspace), gdzie aktywność w 2010 roku była o około 15 % mniejsza niż w roku ubiegłym. Średni stopień wykorzystania wszystkich rezerwacji w stosunku do faktycznie zrealizowanych wyniósł 45,5%, co oznacza spadek o 5,2% w stosunku do 2009 r. Największa aktywność lotnicza wystąpiła w strefie TRA 10 C – 329 aktywacji, natomiast najmniejsza w TRA 64 (1 aktywacja, 1 rezerwacja). Ciekawy obraz przedstawiły statystyki wykorzystania wojskowych tras lotów MRT. Linią przerywaną oznaczono strefy MRT nie wykorzystywane w 2010 roku.

Graficzne zobrazowanie statystyki wykorzystania segmentów MRT
według ilości aktywacji w 2010 roku.

Statystyki ogólne
Krajowy ruch lotniczy w 2010 r. zwiększył się o 2,8% (w porównaniu do 2009 r.), wykazując przyrost po dwóch latach spadku. Ruch lotniczy pomiędzy lotniskami wewnątrz Polski i w granicach FIR Warszawa wyniósł 216 148 i w porównaniu do roku poprzedniego wzrósł o 3,8%. Warto odnotować, iż najwięcej operacji zanotowano w 2008 r. – 226 424. Kolejne opracowania wskazują główne kierunki lotów wykonywanych z naszego kraju, wśród których przodują kraje europejskie tj. Niemcy (52 333 operacje) i Wielka Brytania (30 316 operacji). Liderem pozaeuropejskim został Egipt z liczbą 6501 operacji.
 
Ilość operacji lotniczych tranzytowych w 2010 r. wzrosła o 8,4% i wyniosła 325 557. Największe potoki tranzytowe występowały na trasach z Rosji do Niemiec i Francji. Wzrost w tym segmencie wystąpił po wcześniejszym spadku o 7,2%. Oceniając udział poszczególnych kategorii ruchu w całkowitej liczbie operacji, można zauważyć, iż w ciągu ostatnich lat zwiększył się procent ruchu tranzytowego, przy malejącym udziale ruchu krajowego oraz dolotów.
 
W raporcie rzedstawiono ogólną liczbę operacji w FIR Warszawa w 2010 r., która wyniosła 587 933 (wzrost o 6,2%). Najbardziej aktywnym miesiącem był lipiec, kiedy zanotowano 59 743 operacji, natomiast najmniej lotów wykonano w lutym, kiedy odbyło się ich tylko 37 974.
 
W ostatnich latach największa ilość lotów (597 022) miała miejsce w 2008 r.. W ubiegłym roku, na lotniskach kontrolowanych wykonano 293 742 operacji lotniczych, co stanowi wzrost o 3,2%. Największy ruch (47,2%) wygenerował port lotniczy im. Chopina w Warszawie, a najmniejszy w Zielonej Górze (0,37%). Z 11 lotnisk komunikacyjnych naszego kraju, spadek w tym segmencie zanotował jedynie port lotniczy w Bydgoszczy, natomiast największy wzrost był udziałem Rzeszowa (31,4%). Pomimo prawie 588 000 operacji wykonanych w 2010 r. w FIR Warszawa, nie nastąpił wzrost wielkości opóźnień, których średnia na operację lotniczą w 2010 roku wyniosła 1,1 minuty. Trend ten systematycznie maleje od 2007 r., kiedy na operację przypadło 2,2 minuty opóźnienia.

W ujęciu ogólnym, w naszym kraju w 2010 r. zostało wygenerowanych 2% opóźnień zmierzonych przez system CFMU (Central Flow Management Unit). Najwięcej zanotowano ich we Francji - 29%, a następnie w Niemczech 21% i Hiszpanii 15%. Ciekawie przedstawia się również statystyka dotycząca opłat trasowych, gdzie za ubiegły rok Polska znalazła się 24 miejscu, ze średnią opłatą w wysokości 41,59 Euro. Najdroższymi państwami były Hiszpania (84,11 Euro) i Szwajcaria (81,29 Euro), natomiast najtańszymi Turcja (29,76 Euro) i Malta (25,86 euro). PAŻP przedstawił również statystyki dotyczące tanich linii lotniczych, a których wynika, iż liczba operacji lotniczych w 2010 roku wykonywanych przez przewoźników tego typu w porównaniu do roku poprzedniego wzrosła o 19,8%, natomiast w odniesieniu do 2008 roku była niższa o 4,0%. Średni roczny udział tego segmentu w ogólnej liczbie wykonywanych lotów w 2010 roku wyniósł 17,4%, rok wcześniej 15,5%, a w 2008 r. 17,8%. Wart zauważenia jest fakt, iż największa liczba tanich przewoźników (20) operowała w miesiącach wrześniu i październiku, czyli na zakończenie sezonu letniego.
 
Pozostałe opracowania raportu dotyczą korytarzy dolotowych do stref TFR (Temporary Feeding Routes), MRT (Military Training Routes), stref ruchu lotniskowego ATZ (Aerodrome Traffic Zones), a także statystyk dotyczących dróg warunkowych, które przedstawiają ich dostępność w ujęciu procentowym dla CDR 1 i CDR 2.
 
Opracowano na podstawie i z wykorzystaniem materiałów PAŻP.

 

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus

Komentarze

Czy to jest normalne?
30% - SKOŃCZCIE Z TĄ GROTESKĄ!!!

PROSZĘ ZMIENIĆ WSZYSTKIE TSA NA TRA!!!
MINISTER INFRASTUKTURY DO DYMISJII!!

może zadam głupie pytanie ale co da zamiana TSA na TRA jeśli 99% TRA w Polsce ma klasę przestrzeni niesklasyfikowanej ???

wg jakich przepisów można będzie tam latać? kto ma zapewnić separację dla cywilnych statków powietrznych itd, itp ....

VFRy same sobie zapewniają separacje. Na razie niech chociaż VFR'y przeprowadzają.

Tak? Wedlug jakich przepisow? Pamietaj, ze to nie jest przestrzen klasy G ale przestrzen niesklasyfikowana.

Wg przepisów krajowych - wojskowych . Ponieważ ruch tam sprowadza się do max kilku sztuk (z reguły 1) to wydaje się że mission impossible może być possible.

Zresztą może jeszcze z 10 lat i wojsko też się sklasyfikuje :)