Śniadanie prasowe z p.o. Prezesa ULC – poznaj plany i założenia Piotra Samsona

P.o. Prezesa ULC - Piotr Samson

25 sierpnia, w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie odbyło się śniadanie prasowe z udziałem p.o. Prezesa ULC Piotra Samsona, a także wiceprezes ds. Transportu Lotniczego Izabeli Szymajdy-Wojciechowskiej oraz wiceprezesa ds. Infrastruktury Lotniczej Piotra Goździka. Spotkanie dotyczyło planów nowego p.o. Prezesa na najbliższą przyszłość oraz stojących przed nim wyzwań.

Na początku spotkania, Piotr Samson przedstawił nowego wiceprezesa Piotra Goździka, który będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo, lotniska oraz obszar ochrony i ułatwień w lotnictwie cywilnym. Jak akcentował, jego powołanie to wynik analiz i pokazania tego, że kwestia lotnisk i żeglugi powietrznej jest bardzo ważnym elementem w całym systemie. Następnie przybliżył swoje wizje i plany na najbliższy okres:

Trzy główne filary:

„Rozwój ULC chciałbym oprzeć na trzech głównych filarach:
Po pierwsze bezpieczeństwo, które było, jest i będzie priorytetem dla Urzędu. Myślę o bezpieczeństwie w kontekście rozwoju nowych technologii, nowych rodzajów statków powietrznych takich jak drony, czyli segmenty które bardzo się rozwijają. W momencie rozwoju ich kluczowym elementem musi być właśnie bezpieczeństwo. Co istotne, nie będziemy hamować działań rozwoju lotnictwa.

Drugi filar określiłbym mianem synergii czyli roli koordynacyjnej ULC. Mając spojrzenie na cały system lotniczy i będąc na brzegu systemu transportowego, synergia ma polegać na tym, żeby połączyć popyt z podażą. Żeby nie było tak, że budujemy lotniska, na które nie mamy popytu, albo jest popyt na usługi, na które nie ma odpowiedniej oferty. Chcemy poprzez przygotowywanie analiz, wskazywać czy system jest w miarę zbilansowany czy też mamy duży rozjazd między podażą a popytem co przekłada się na kwestie ekonomiczne i finansowe.

Chodzi o to, żeby pieniądze podatnika były wydawane w sposób najbardziej efektywny, ale też żeby podmioty i infrastruktura się rozwijały w sposób skoordynowany. System lotniczy obejmuje szeroki zakres, od szkolenia poprzez produkcję i eksploatację. Często jest tak, że poszczególne elementy nie są zsynchronizowane. Wiele rodzimych produktów jest kupowanych od oferentów zagranicznych, więc pieniądze zamiast zostawać w naszym kraju wraz z podatkami wędrują do innych krajów. Polska ma na tyle duży potencjał i tradycje lotnicze, że jesteśmy w stanie tak skoordynować działania, żeby branża się rozwijała i ludzie mieli łatwiejszy dostęp do lotnisk, a firmy na tym zarabiały i płaciły tutaj podatki.

Trzeci filar to rozwój czyli stwarzanie warunków sprzyjających dla rozwoju branży. Chciałbym, żeby Urząd był inicjatorem powiązania świata nauki ze światem biznesu. Myślę, że mamy wiele ciekawych projektów, które są rozwijane na uczelniach czy też prywatnie. Często zdarza się, że mamy bardzo ciekawe patenty badawcze, ale wszystkie pomysły wędrują za granicę. Moją ambicją jest, żeby rozwijała się Polska myśl ekonomiczna i techniczna. ULC nie będzie tutaj siłą sprawczą, ale bardziej takim katalizatorem, bowiem mamy dużą wiedzę na temat potrzeb przewoźników, lotnisk oraz ruchu lotniczego”.


Działanie Urzędu:

„Moja wizja i plan na działanie urzędu, to zagwarantowanie kontroli bezpieczeństwa, tworzenia prawa lotniczego i pełnienie funkcji regulatora.

Bazując na informacjach jakie do nas spływają możemy być ważnym głosem w dyskusji. Dzięki posiadanym informacjom urząd mógłby pełnić funkcję koordynacyjną pomiędzy działaniami związanymi np. z ruchem lotniczym czy w obrębie lotnisk. Chcemy przeprowadzić analizy, przedstawić je ministrowi i sugerować pewne działania. Chciałbym, żeby ULC w tym kierunku podążał i taką właśnie rolę pełnił”.


Obsługa klienta w ULC:

„Dotychczas pracowałem w PLL LOT, a potem współtworzyłem dwie prywatne linie lotnicze i przeszedłem proces kontaktów z ULC od strony klienta. Miałem doświadczenia również z biznesem usługowym. Chciałbym , żeby urząd realizował swoją funkcję kontrolną w sposób konstruktywny. Żeby było wiadomo, że informacja zwrotna z ULC to sugestia i rada. 

Pracownicy ULC mają wspierać petentów. Mniej biurokracji, a więcej podejścia do klienta. Ja nie mówię, że wszystko do tej pory było złe, ale są obszary i miejsca, gdzie dobrze byłoby zmienić podejście”.


Produkcja:

„Kolejny ważny obszar to produkcja. Patrząc na nasze zasoby możemy stać się liderem np. w produkcji szybowców, czy małych statków powietrznych typu motolotnie. Być może uda nam się stworzyć pewną analogię do przemysłu żeglarskiego, gdzie Polska jest znaczącym zagłębiem.

 Mamy bardzo dobrych inżynierów, są ciekawe konstrukcje, tylko nie ma pomysłu jak je sprzedać i zareklamować. To się wpisuje w pomysł w reindustrializacji kraju bazując na naszej historii i tradycji w produkcji”.


Drony:

„Drony to obszar, który rozwija się bardzo dynamicznie. Dlatego ważna jest koordynacja i synchronizacja tej młodej branży.

Mamy wiele udanych projektów bezzałogowych statków powietrznych, a nasze przepisy są bardziej nowoczesne w stosunku do tego co proponuje Unia Europejska. To właśnie urzędnicy unijni przyjeżdżają do nas, aby podglądać te rozwiązania. W Warszawie, we współpracy z EASA jest też planowana międzynarodowa konferencja, która w listopadzie zgromadzi przedstawicieli branży z całego świata.

Analizujemy też rozwiązania amerykańskie, ale idą one w kierunku pełnej kontroli i limitowania. W USA każdy bezzałogowiec jest rejestrowany. Nasze podejście jest bardziej liberalne. Nie będziemy blokowali rozwoju branży, ale musimy nałożyć pewne ramy. Na tle europejskim jesteśmy liderem rozwiązań i to jest obszar, który będzie się zdecydowanie rozwijał”.


Rozwój general aviation w najbliższych latach:

„Ministerstwo Infrastruktury zainicjowało proces konsultacji społecznych, żeby obszar GA wyłączyć spod nadzoru operacyjnego ULC i pójść w stronę rozwiązań czeskich. Celem ma być pobudzenie tego segmentu i stworzenie warunków do jego lepszego rozwoju. Teraz widzimy, że wiele statków powietrznych, użytkowanych w Polsce, jest rejestrowanych w Czechach, gdzie proces ten jest szybszy i tańszy. Jeżeli chcemy, żeby się to rozwijało, to nasz system musimy zmienić, żeby był jak najbardziej prosty i przejrzysty.

To jest moment, żeby wsłuchać się w głos środowiska, które nie zawsze jednak mówi jednym głosem.

Najważniejsze jest bezpieczeństwo dlatego do nowego rozwiązania trzeba się przygotować tak, żeby wszyscy mieli gwarancję, że system będzie bezpieczny. Nie jestem w stanie powiedzieć, ile jeszcze potrwa jego wdrożenie. Zachęcamy środowiska do uczestniczenia w Konsultacjach prowadzonych przez Ministerstwo. ULC musi mieć gwarancję, że przy wszystkich tych organizacjach bezpieczeństwo zostanie zachowane”.


Plany na najbliższy okres:

„W najbliższej przyszłości najważniejsze jest zebranie danych i synergia. Oprócz tego mamy wiele ważnych decyzji do podjęcia. Mówi się o lotnisku centralnym, o dużych inwestycjach chińskich. Te decyzje będą miały dużą wagę na przyszłość. Pani Premier powołała zespół resortowy do spraw lotniska centralnego, wiec będziemy uczestniczyć w spotkaniach, żeby wypracować te decyzje".

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus