Przejdź do treści
Źródło artykułu

Dofinansowanie do licencji pilota. Do 16 lipca można uzyskać od PARP nawet 6400 pln

Jak poinformowała Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ze względu na oszczędności uzyskane na dotychczas realizowanych umowach są jeszcze dostępne środki na szkolenia dla pilotów, którzy do 16 lipca wciąż mogą się ubiegać o dofinansowanie do licencji pilota w wysokości nawet 6400 pln.

W ramach wsparcia szkoleniowego i doradczego na przeciwdziałanie i zwalczanie skutków pandemii COVID 19 w sektorze Przemysłu Lotniczo – Kosmicznego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oferuje 80% dofinansowania do szkoleń i doradztwa m.in. w zakresie uzyskania uprawnień pilota.

Obecnie trwa rekrutacja uzupełniająca do 16.07.2021 r. lub do wyczerpania środków. Środki można wydatkować do 31 sierpnia 2021 r. Agencja zaprasza pracowników mikro, małych, średnich i dużych firm z całej Polski działających m.in. w obszarze:

 • Transport lotniczy pasażerski
 • Transport lotniczy towarów

Kwoty wsparcia na osobę może wynieść maksymalnie 6400 zł, a na firmę nawet do 192 000 zł.

Osoby wstępnie zainteresowane mogą zarezerwować sobie niezobowiązujące miejsce wysyłając do PARP dane przedsiębiorstwa (LINK)

Więcej informacji na temat oferty PARP oraz Regulamin dostępne tutaj (LINK)

Proces wsparcia (rekrutacja, realizacja szkoleń, rozliczenie):

1.    Rekrutacja:

 • Wypełniasz formularz na stronie PARP
 • Uzupełniasz dokumenty rekrutacyjne, podajesz kwotę oraz liczbę pracowników za pośrednictwem Systemu
 • Podpisujesz umowę z Operatorem (MARR SA)

2.    Realizacja szkoleń

 • Przesyłasz formularze zgłoszeniowe pracowników
 • Zgłaszasz w Systemie usługę z BUR do weryfikacji zgodności z Rekomendacjami
 • Zapisujesz się na usługę w BUR i uczestniczysz w szkoleniu
 • Wypełniasz ankiety w BUR

3. Rozliczenie

 • Płacisz za fakturę otrzymaną z firmy szkoleniowej
 • Składasz dokumenty rozliczeniowe w Systemie
 • Otrzymujesz refundację poniesionych kosztów

Wybrane punkty regulaminu rekrutacji i uczestnictwa:

 • Projekt w zakresie wsparcia sektora Lotniczo - Kosmicznego skierowany jest do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw, którzy prowadzą działalność (co wynika z zapisów w CEiDG / KRS) w ramach sektora przemysłu lotniczo – kosmicznego
 • Limit na refundację kosztów usług rozwojowych netto przypadający na Pracownika (PESEL) wynosi 6400,00 zł netto
 • Limit na refundację kosztów dla firmy nawet do 192 000 zł
 • Wsparcie w ramach zadań wskazanych w niniejszym regulaminie realizowane będzie w formie refundacji, połączonej z zaliczką, poniesionych przez Przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych, wybranych co do zasady z Bazy Usług Rozwojowych (BUR),
 • Wniesienie wkładu własnego jest warunkiem udziału w Projekcie

Regulamin projektu (LINK)


Więcej informacji na temat oferty PARP dostępne jest tutaj (LINK)


W razie pytań Agencja zaprasza do kontaktu:

Zespół ds. Wsparcia Przedsiębiorstw
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
tel. 785 056 879,  785 059 105,  785 059 080,  785 118 868

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony