Skorzystaj z dofinansowania do licencji pilota, nawet 6400 pln od PARP

Instruktor i uczeń-pilot w samolocie

W ramach wsparcia szkoleniowego i doradczego na przeciwdziałanie i zwalczanie skutków pandemii COVID 19 w sektorze Przemysłu Lotniczo – Kosmicznego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oferuje 80% dofinansowania do szkoleń i doradztwa m.in. w zakresie uzyskania uprawnień pilota.

Rekrutacja trwa do 22 marca 2021 r. lub do wyczerpania środków. Środki można wydatkować do 30 czerwca 2021 r. Agencja zaprasza pracowników mikro, małych, średnich i dużych firm z całej Polski działających m.in. w obszarze:

 • Transport lotniczy pasażerski
 • Transport lotniczy towarów

Kwoty wsparcia może wynieść maksymalnie 6400 zł.


Proces wsparcia (rekrutacja, realizacja szkoleń, rozliczenie):

1.    Rekrutacja:

 • Wypełniasz formularz na stronie PARP
 • Uzupełniasz dokumenty rekrutacyjne, podajesz kwotę oraz liczbę pracowników za pośrednictwem Systemu
 • Podpisujesz umowę z Operatorem (MARR SA)

2.    Realizacja szkoleń

 • Przesyłasz formularze zgłoszeniowe pracowników
 • Zgłaszasz w Systemie usługę z BUR do weryfikacji zgodności z Rekomendacjami
 • Zapisujesz się na usługę w BUR i uczestniczysz w szkoleniu
 • Wypełniasz ankiety w BUR

3. Rozliczenie

 • Płacisz za fakturę otrzymaną z firmy szkoleniowej
 • Składasz dokumenty rozliczeniowe w Systemie
 • Otrzymujesz refundację poniesionych kosztów

Wybrane punkty regulaminu rekrutacji i uczestnictwa:

 • Projekt w zakresie wsparcia sektora Telekomunikacji i Cyberbezpieczeństwo skierowany jest do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw, którzy prowadzą działalność (co wynika z zapisów w CEiDG / KRS) w ramach sektora przemysłu lotniczo – kosmicznego
 • Limit na refundację kosztów usług rozwojowych netto przypadający na Pracownika (PESEL) wynosi 6 400,00 zł netto
 • Wsparcie w ramach zadań wskazanych w niniejszym regulaminie realizowane będzie w formie refundacji, połączonej z zaliczką, poniesionych przez Przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych, wybranych co do zasady z Bazy Usług Rozwojowych (BUR),
 • Wniesienie wkładu własnego jest warunkiem udziału w Projekcie.
 • Rekrutacja do Projektu prowadzona jest w sposób ciągły przez cały okres realizacji Zadań COVID-19 lub do wyczerpania środków przeznaczonych na opłacenie kosztów usług rozwojowych, będących w dyspozycji Operatora

Osoby wstępnie zainteresowane mogą zarezerwować sobie niezobowiązujące miejsce wysyłając do PARP dane przedsiębiorstwa (LINK)


Regulamin projektu (LINK)


Więcej informacji na temat oferty PARP dostępne jest tutaj (LINK)

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus