Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

24 marca, w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. nr 521 zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym.

Treść dokumentu:

Na  podstawie  art.119 ust. 2  ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo  lotnicze  (Dz.U.  z 2019 r. poz. 1580 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284) zarządza się, co następuje:

§1.Wprowadza się zakaz wykonywania lądowania cywilnych statków powietrznych na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk  cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk lotów międzynarodowych przewożących pasażerów, z wyjątkiem lotów:

1) którymi są przewożone osoby, o których mowa w § 3 ust.2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. wsprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (Dz.U. poz. 435), powracające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej statkami powietrznymi wyczarterowanymi:

a) przed dniem 15 marca 2020 r. na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie, lub
b) na zlecenie Prezesa Rady Ministrów;

2) o których mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. –Prawo lotnicze;

3) czarterowych realizowanych przez obcych przewoźników lotniczych, które będą wykonywane na zlecenie państw obcych, w celu powrotu ich obywateli.

§2. Wprowadza się zakaz wykonywania, na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk, lądowania handlowego przez statki powietrzne wykonujące loty w ruchu krajowym, z wyjątkiem lądowania handlowego w celu zabrania lub pozostawienia towarów lub poczty.

§3. Rozporządzenie traci moc z dniem 11 kwietnia 2020 r.

§4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 marca 2020 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakazów w ruchu lotniczym dostępne jest tutaj (LINK)

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus