Przejdź do treści
Radio z separacja międzykanałową 8,33 kHz
Źródło artykułu

Radio z separacją 8,33 kHz obowiązkowo na pokładzie od 31 grudnia 2017 r.

Założeniem SES (Single European Sky) jest zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności transportu lotniczego w Europie, co ma być realizowane m.in. poprzez potrojenie liczby kanałów dostępnych dla łączności lotniczej. Inicjatywa wymaga, aby do 31 grudnia 2017 r. wszystkie europejskie samoloty korzystające z przestrzeni powietrznej Starego Kontynentu były wyposażone w radia posiadające separację międzykanałową 8,33 kHz.

Ale o co dokładnie chodzi?


W Europie wyczerpują się już możliwości zwiększania wykorzystania częstotliwości VHF, czego główną przyczyną jest wzrastają liczba komercyjnych operacji lotniczych. Obszary, w których częstotliwość jest stosowana muszą być oddzielone, aby uniknąć zakłóceń. Przykładowo, radiowy horyzont dwóch samolotów lecących na FL360 wynosi ok. 860 km, więc pojedynczy górny sektor trasowy może obejmować częstotliwość na obszarze rozciągającym się np. z Calais do Nicei lub od Brestu do Renu we Francji.

Kwestia częstotliwości nie jest problemem dla lekkich samolotów i małych lotnisk, ale to właśnie one będą musiały ponieść główny koszt wprowadzenia odstępu międzykanałowego 8.33 kHz. W trakcie prowadzonych konsultacji była o tym niejednokrotnie informowana Eurocontrol, jednak przepisy i tak zostały wprowadzone w życie.

Wiele firm, w tym również Garmin opracowuje plany konwersji oraz sprzedaży nowych urządzeń radiowych. Garmin współpracuje z GAMA Engineering celem uzyskania certyfikatu na wprowadzenie niewielkich modyfikacji setek typów statków powietrznych, które już za kilka lat będą musiały być wyposażone w radia z separacją międzykanałową 8,33 kHz.

W sklepie Dlapilota.pl dostępne są urządzenia oferujące zarówno separacje 25 kHz, jak i 8,33 kHz:

Radio Garmin GTR225A


Radio Garmin GTR225B


Informacja na temat Separacji Międzykanałowej 8,33 kHz została opublikowana również w zmianach do AIP AIRAC AMDT 149 w sekcji GEN 1.5:

GEN 1.5

3. SEPARACJA MIĘDZYKANAŁOWA 8,33 kHz

3.1. Statki powietrzne, w odniesieniu do których indywidualne świadectwa zdatności do lotu lub indywidualne zezwolenia na lot wydawane są po raz pierwszy od dnia 17 listopada 2013 r. i w odniesieniu do których obowiązuje wymóg w zakresie urządzeń radiowych, muszą być obowiązkowo wyposażone w radiostacje posiadające funkcję separacji międzykanałowej 8,33 kHz.

3.2. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2017 r. wszystkie statki powietrzne zobowiązane są do posiadania wyposażenia radiowego zapewniającego separację międzykanałową 8,33 kHz.

3.3. Oprócz funkcji separacji miedzykanałowej 8,33 kHz wyposażenie radiowe, o którym mowa w pkt. 3.2 umożliwia dostrajanie do kanałów z odstępami 25 kHz.

3.4. Lot statku powietrznego powyżej wysokości FL 195 jest dozwolony, jeżeli jego wyposażenie zapewnia pracę z separacją miedzykanałową 8,33 kHz.

3.5. W polu 10 planu lotu dla statku powietrznego wyposażonego w radiostacje posiadającą funkcję separacji międzykanałwej 8,33 kHz należy wpisać literę “Y”

Więcej informacji na ten temat dostępnych jest tutaj, jak również w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 1079/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. ustanawiającym wymogi dotyczące separacji międzykanałowej w łączności głosowej dla jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony