Przyszłość Lotniska Babice znów pod znakiem zapytania

Lotnisko Babice - EPBC

Niniejszy tekst jest inicjatywą środowiska lotniczego mającą na celu podjęcia określonych działań na rzecz lotniska Babice, które w świetle ostatnich doniesień zwianych z działalnością Centrum Usług Logistycznych znalazło się bardzo poważnym kryzysie. 

Jak wiemy sytuacja warszawskiego lotniska od lat jest źródłem konfliktów, co do jego przyszłości i mimo wielu podjętych dotychczas działań wciąż pozostaje niewiadomą. Przełomowym dla lotniska Babice było wpisanie go do rejestru lotnisk, co niewątpliwie umocniło jego pozycję i pozwoliło z optymizmem patrzeć w przyszłość. Ostatnie wydarzenia związane z działalnością CUL nie tylko optymizm ten odbierają, ale wręcz budzą niepokój.

Mimo problemów z dotarciem do raportu finansowego CUL oraz braku przejrzystości w ocenie finansowej poszczególnych instytucji działających w ramach „Centrum”, na podstawie dość wiarygodnych źródeł udało nam się ustalić, że lotnisko Babice jest prawdopodobnie jedną z niewielu instytucji, która w tej strukturze generuje dość pokaźne zyski. Mimo to w całości trafiają one do wspólnej kasy CUL i wykorzystywane są do ratowania katastrofalnej sytuacji finansowej tej instytucji. Niestety wypracowany zyski nie wracają w deklarowanych dotychczas proporcjach do budżetu lotniska Babice, co w niedalekiej perspektywie może doprowadzić do utraty jego płynności finansowej.

Sytuacja ta, to naturalna konsekwencja „wrzucenia” lotniska do wspólnego „worka” z nierentownymi i źle zarządzanymi instytucjami, co w efekcie doprowadziło do poważnego kryzysu finansowego, a w niedługim horyzoncie czasu doprowadzić może do jego upadłości, likwidacji lub sprzedaży za niedoszacowaną wartość, jako instytucji nierentownej i zadłużonej, (podobnie jak cały majątek CUL).

Deklaracja kolejnych osób zarządzających CUL zakładała rozsądny podział tych zysków pomiędzy wspólnym budżetem „Centrum”, a budżetem Lotniska niezbędnym do jego funkcjonowania i zintegrowanego rozwoju. Planowano m.in. remont dróg kołowania, remont ogrodzenia, zakup ciężkiego ciągnika z pługiem wirnikowym do odśnieżania pasa startowego oraz wdrożenie do służby nowego wozu strażackiego, co mogłoby podnieść kategorię przeciwpożarową lotniska do KAT. III.

Na chwilę obecną w związku z patową sytuacją, w jakiej znalazło się CUL wszelkie inwestycje oraz plan finansowy dla Lotniska Babice zostały wstrzymane, co z miesiąca na miesiąc pogarsza jego sytuację finansową. Dlatego też zwracamy się Państwa o wyrażenie swojego stanowiska w tej kwestii, abyśmy wspólnie z organizacjami lotniczymi mogli podjąć działania, w celu przywrócenia stabilnej sytuacji Lotniska.

Jako uzupełnienie powyższego tekstu odsyłamy do lektury doniesień prasowych na działalności CUL:

Afera w Policji na 15 mln zł

Ciąg dalszy afery w policji: Koszty działania przestarzałych warsztatów nadal niejasne

MSW chce wyjaśnień ws. Centrum Usług Logistycznych policji

Szef policji tropi finansowy skandal

Szef Centrum Usług Logistycznych KGP nie dostanie wypowiedzenia, bo... zapadł się pod ziemię

KGP: Tomasz Kowalczyk nowym dyrektorem Centrum Usług Logistycznych

 

Z wyrazami szacunku

Redakcja Dlapilota.pl

 

 

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus