Przetarg na system wymiany danych ze statkiem powietrznym

Samoloty F-16 (fot. mjr Robert Siemaszko / CO MON)

Inspektorat Uzbrojenia ogłosił 25 czerwca br. przetarg na dostawę systemu wymiany danych ze statkiem powietrznym. System ten wykorzystany będzie do zapewnienia informatycznego wsparcia procesu kierowania ogniem lotnictwa uderzeniowego i artylerii, przekazywania informacji w czasie zbliżonym do rzeczywistego, zapewniając szczegółową koordynację wsparcia ogniowego.

W opisie ogólnym Inspektorat Uzbrojenia sprecyzował, że system wymiany danych ze statkiem powietrznym powinien składać się z modułu taktycznego i z modułu personalnego.

Moduł taktyczny powinien zapewnić funkcje komunikacji z otoczeniem taktycznym z wykorzystaniem radiostacji będących na wyposażeniu taktycznego zespołu kontroli obszaru powietrznego-TZKOP, monitorowania sytuacji taktycznej, planowania i koordynacji wsparcia ogniowego.

System powinien składać się z modułu taktycznego – opartego o przewoźny zestaw sprzętu, wykorzystywanego przez Taktyczne Zespoły Kontroli Obszaru Powietrznego na stanowiskach dowodzenia (taktyczne stanowiska dowodzenia-TOC) oraz modułu personalnego – opartego o przenośny zestaw sprzętu, wykorzystywanego jako indywidualne wyposażenie JTAC / JFO w sytuacji bezpośredniej styczności
z przeciwnikiem.

Moduł personalny powinien zapewnić funkcje komunikacji z modułem taktycznym i efektorami wsparcia ogniowego oraz integrować urządzenia będące na wyposażeniu wysuniętego nawigatora naprowadzania lotnictwa – JTACa / obserwatora ognia połączonego – JFO.

System powinien zapewniać teleinformatyczne wsparcie procesu kierowania ogniem i przekazywania informacji w czasie zbliżonym do rzeczywistego, zapewniając cyfrową (za pomocą cyfrowej wymiany danych) koordynację wsparcia ogniowego tj. bezpośrednie wsparcie lotnicze wspomagane cyfrowo-DACAS i wparcie ogniowe wspomagane cyfrowo-DAFS.

Zostanie wybrana najkorzystniejsza ekonomicznie oferta z uwzględnieniem kryteriów:
1. Cena – Waga 85
2. Wymagania techniczne premiowane (dodatkowe) – Waga 10
3. Gwarancja – Waga 5

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziałuw postępowaniu upływa 25.07.2019 r. o godz. 14:00.

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus