Poprawki do AIP: AIP AIRAC AMDT 209, MIL AIP AIRAC AMDT 101, VFR AIP AIRAC AMDT 111

AIP - książka

Ukazały się zmiany AIP AIRAC AMDT 209, MIL AIP AIRAC AMDT 101, VFR AIP AIRAC AMDT 111.

Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!


AIP AIRAC AMDT 209
Obowiązuje od / Effective from  06 DEC 2018

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

GEN:

- aktualizacja wykazu wskaźników lokalizacji: ARGO WALENDÓW (EPAW);
- wprowadzenie do użytkowania operacyjnego pomocy radionawigacyjnej ILS/DME LOD;
- zmiany edytorskie.

ENR:
- wprowadzenie separacji poziomej 5 NM dla ACC WARSZAWA;
- aktualizacja informacji o minimalnych wysokościach wektorowania radarowego;
- zmiana oznakowania strefy TSA D na TD;
- zmiana zapisów w tabeli minimalnych odległości od granic struktur przestrzeni powietrznej;
- wprowadzenie informacji o przestrzeniach buforowych na potrzeby walidowania planów lotu (FBZ);
- wprowadzenie informacji o ograniczeniach dla DME MOL;
- wprowadzenie informacji o przeszkodzie lotniczej Pieszcz;
- wycofanie informacji o przeszkodzie lotniczej Kukinia;
- aktualizacja mapy minimalnych wysokości bezwzględnych dozorowania ATC - TMA KRAKÓW;
- zmiany edytorskie.

AD:
- wprowadzenie informacji o statusie certyfikacji lotnisk: Białystok Krywlany (EPBK), Kaniów (EPKW), Mielec (EPML), Pobiednik k/Krakowa (EPKP), Przylep k/Zielonej Góry (EPZP), Rudniki k/Częstochowy (EPRU);
- aktualizacja informacji o lotniskach:
Bydgoszcz - Szwederowo (EPBY): temperatura odniesienia;
Kraków - Balice (EPKK): APN, TWY, procedury parkowania, odladzanie;
Katowice - Pyrzowice (EPKT): Mapa terenu dla podejścia precyzyjnego -ICAO;
LUBLIN (EPLB): procedury LVP;
Łódź- Lublinek (EPLL): publikacja procedury ILS or LOC RWY 25;
Mirosławiec (EPMI): godziny pracy, kategoria ppoż;
Warszawa - Modlin (EPMO): FREQ MODLIN INFORMACJA, procedury dla stanowiska MODLIN DELIVERY;
Poznań- Ławica (EPPO): usługi handlingowe;
Radom - Sadków (EPRA): wdrożenie separacji międzykanałowej 8,33 kHz - zmiana częstotliwości;
Rzeszów - Jasionka (EPRZ): czas dostępności AD, deklarowane długości dla procedur “intersection take-off”, procedury zawracania;
Chopina w Warszawie (EPWA): procedury dokowania;
- zmiany edytorskie.


SUP 125/18 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 11 DEC 2018
TRENING OPL - 8. PPLOT

SUP 126/18 (AD 2 EPWR)
Obowiązuje od / Effective from 06 DEC 2018
ODDANIE DO UŻYTKOWANIA PŁASZCZYZNY DO ODLADZANIA ORAZ TWY B3 I TWY B4

SUP 127/18 (AD 2 EPBY)
Obowiązuje od / Effective from 06 DEC 2018
NOWE ELEMENTY SYSTEMU AWOS NA LOTNISKU BYDGOSZCZ - SZWEDEROWO (EPBY)

SUP 128/18 ( ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 06 DEC 2018
BICIE REKORDU WYSOKOŚCI W LOCIE MOTOPARALOTNI W REJONIE EŁKU (EPEK)

SUP 129/18 (AD 2 EPMO)
Obowiązuje od / Effective from 31 DEC 2018
ZMIANA POSADOWIENIA SŁUŻBY TWR NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN (EPMO)

SUP 130/18 (AD 2 EPMO)
Obowiązuje od / Effective from 31 DEC 2018
ZMIANA POSADOWIENIA SŁUŻBY TWR NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN  (EPMO)


MIL AIP AIRAC AMDT 101
Obowiązuje od / Effective from  06 DEC 2018

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

MIL GEN:

- zmiany edytorskie.

MIL ENR:
- aktualizacja informacji o minimalnych wysokościach wektorowania radarowego;
- zmiana oznakowania strefy TSA D na TD;
- zmiana zapisów w tabeli minimalnych odległości od granic struktur przestrzeni powietrznej;
- wprowadzenie informacji o przestrzeniach buforowych na potrzeby walidowania planów lotu (FBZ);
- zmiany edytorskie.

MIL AD:
- aktualizacja informacji o lotnisku MIROSŁAWIEC (EPMI): godziny pracy, kategoria ppoż;
- publikacja nowych procedur podejścia do lądowania PAR dla lotniska OKSYWIE (EPOK);
- wdrożenie separacji międzykanałowej 8,33 kHz - zmiana częstotliwości na lotnisku Radom – Sadków (EPRA)
- zmiany edytorskie.


MIL SUP 95/18 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 11 DEC 2018
TRENING OPL - 8. PPLOT


VFR AIP AIRAC AMDT 111
Obowiązuje od / Effective from  06 DEC 2018

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

VFR GEN:

- zmiany edytorskie.

VFR ENR:
- zmiana oznakowania strefy TSA D na TD;
- zmiana zapisów w tabeli minimalnych odległości od granic struktur przestrzeni powietrznej;
- wprowadzenie informacji o przestrzeniach buforowych na potrzeby walidowania planów lotu
(FBZ);
- zmiany edytorskie.

VFR AD:
- wdrożenie separacji międzykanałowej 8,33 kHz - zmiana częstotliwości na lotnisku Radom - Sadków (EPRA);
- aktualizacja informacji o lotniskach:
Warszawa - Modlin (EPMO): zmiana częstotliwości MODLIN INFORMACJA;
Poznań- Ławica (EPPO): usługi handlingowe;
Rzeszów - Jasionka (EPRZ): czas dostępności AD;
Kruszyn k/Włocławka (EPWK): OBST;
- aktualizacja mapy lotniska dla lotnisk:
Kraków - Balice (EPKK);
Warszawa - Modlin (EPMO);
- aktualizacja map operacyjnych do lotów z widocznością (1: 50 000) dla lotnisk:
Elbląg (EPEL);
Płock (EPPL);
Kruszyn k/Włocławka (EPWK);
- aktualizacja map operacyjnych do lotów z widocznością (1: 250 000) dla lotnisk i lądowisk:
Bagicz k/Kołobrzegu (EPKG);
KOSZALIN - ZEGRZE POMORSKIE (EPKZ);
- zmiany edytorskie.


VFR SUP 174/18 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 11 DEC 2018
TRENING OPL - 8. PPLOT

VFR SUP 175/18 (VFR AD 4 EPWR)
Obowiązuje od / Effective from 06 DEC 2018
ODDANIE DO UŻYTKOWANIA PŁASZCZYZNY DO ODLADZANIA ORAZ TWY B3 I TWY B4

VFR SUP 176/18 (VFR AD 4 EPBY)
Obowiązuje od / Effective from 06 DEC 2018
NOWE ELEMENTY SYSTEMU AWOS NA LOTNISKU BYDGOSZCZ - SZWEDEROWO (EPBY)

VFR SUP 177/18 (VFR AD 4 EPBK)
Obowiązuje od / Effective from 06 DEC 2018
ZMIANA POŁOŻENIA MIEJSCA LĄDOWANIA ŚMIGŁOWCA LPR NA LOTNISKU BIAŁYSTOK - KRYWLANY (EPBK)

VFR SUP 178/18 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 06 DEC 2018
BICIE REKORDU WYSOKOŚCI W LOCIE MOTOPARALOTNI W REJONIE EŁKU (EPEK)

VFR SUP 179/18 (VFR AD 4 EPMO)
Obowiązuje od / Effective from 31 DEC 2018
ZMIANA POSADOWIENIA SŁUŻBY TWR NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN (EPMO)

VFR SUP 180/18 (VFR AD 4 EPMO)
Obowiązuje od / Effective from 31 DEC 2018
ZMIANA POSADOWIENIA SŁUŻBY TWR NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN (EPMO)

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus