Pilot Lotnictwa Policji: "Śmigłowce policyjne są w dużej części bardzo mocno zaawansowane wiekowo..."

Śmigłowiec Sokół Lotnictwa Policji

Cześć druga wywiadu portalu dlapilota.pl z pilotem Lotnictwa Policji (anonimowym na prośbę Komendy Głównej Policji).


Wcześniej podał Pan przykłady standardowych zastosowań policyjnych śmigłowców, a teraz poprosimy o wspomnienie tych najbardziej spektakularnych akcji...

Kilka przykładów podano już wcześniej. Każdy rok przynosi coś nowego. Lotnictwo Policji nie realizuje brawurowych akcji. Zachowując profesjonalizm oraz dbając o warunki bezpieczeństwa realizuje niejednokrotnie trudne zadania. Życie ludzkie jest najwyższą wartością, którą również Lotnicy Lotnictwa Policji chronią na co dzień. Dwanaście miesięcy w roku, dwadzieścia cztery godziny na dobę pełnią służbę - czekając na wezwanie.

Najbardziej spektakularnymi akcjami były loty realizowane na rzecz TOPR w 2014 i 2015 roku.

Przykłady akcji ratowniczych tylko podczas wakacji:

 • 6 lipca do dyżurnego na Hali Gąsienicowej dotarła informacja o porażeniu piorunem dwóch osób: kobiety i mężczyzny. Oboje stracili przytomność, dodatkowo u mężczyzny nastąpiło zatrzymanie akcji serca. Po udzieleniu pierwszej pomocy, poszkodowanych przetransportowano śmigłowcem do szpitala. Akcja była prowadzona w trudnych warunkach, w opadach deszczu  i przy ograniczonej widoczności;
 • 8 lipca uratowano mieszkańca Krakowa, który latając na paralotni nad Mszaną Dolną, wpadł na przewody wysokiego napięcia. Miał poparzone 70% powierzchni ciała. Poszkodowanego w ciężkim stanie przetransportowano śmigłowcem do szpitala;
 • 27 lipca uratowano grotołaza, który spadł z kilku metrów w jaskini pod Piętrową Studnią, doznając urazu kręgosłupa i tracąc przytomność. Akcja ratunkowa była bardzo skomplikowana i trudna. Śmigłowiec wykonał łącznie 18 lotów transportowych, przewożąc 34 ratowników TOPR ze specjalistycznym sprzętem. Po wyciągnięciu grotołaza z jaskini, przetransportowano go śmigłowcem do szpitala;
 • 28 lipca z dużej wysokości na przełęczy Liliowe spadł paralotniarz, doznał szeregu ciężkich obrażeń ciała między innymi głowy, kończyn górnych i dolnych oraz kręgosłupa. Po opatrzeniu na miejscu najistotniejszych obrażeń, przetransportowano go do szpitala;
 • 31 lipca do szpitala przetransportowano helikopterem 12-letnią dziewczynkę, która w rejonie Świnickiej Kotliny doznała urazu głowy po upadku. Poszkodowaną ewakuowano do szpitala;
 • 2 sierpnia wykonano lot w rejon Głazistego Żlebu po mężczyznę, który zasłabł na szlaku. Poszkodowany trafił do szpitala;
 • 19 sierpnia z Doliny Pięciu Stawów przetransportowano śmigłowcem do szpitala dwóch turystów z Warszawy, którzy doznali urazów głowy, od kamieni spadających z urwiska;
 • 19 sierpnia z Pośredniego Granata na stronę Doliny Gąsienicowej spadła kobieta, która stoczyła się kilkadziesiąt metrów po skalnym stromym zboczu. Turystka była przytomna, ale doznała poważnych otarć i potłuczeń. Śmigłowiec przetransportował ją do szpitala.


Innym przykładem może być wymagająca najwyższych umiejętności akcja wysokościowa w czasie katastrofy na kominie w elektrowni „Kozienice”. Przy bardzo silnym wietrze załoga śmigłowca W-3 Sokół  realizowała wyjątkowo trudne zadanie desantowe trwające 1 godzinę i 31 minut.  Lotnictwo Policji, jest jedną z niewielu formacji mogących wykonać taką operację. Specjalna jednostka ratownictwa wysokościowego Państwowej Straży Pożarnej JRG-7 z Warszawy dotarła śmigłowcem na szczyt komina Elektrowni „Kozienice”. Jak ustalili eksperci, był to, jedyny bezpieczny sposób na dostanie się do środka komina i przeprowadzenie oględzin, które miały pozwolić na ustalenie, czy można wydobyć ciała ofiar.

Problemem były stalowe pręty, które zwisały z góry i zagrażały życiu ratowników. Dopóki nie zostały usunięte ratownicy nie mogli wydobyć ciał z gruzowiska. Trzy brygady ratownictwa wysokościowego schodziły w dół komina, sporządzając jednocześnie dokumentację filmową i fotograficzną na potrzeby prokuratury i ewentualnego zabezpieczenia miejsca wypadku. Ratownicy zostali dostarczeni na sam szczyt komina przez śmigłowiec policyjny z Warszawy. Przy użyciu kamer i specjalnej uprzęży filmowali zniszczenia wewnątrz obiektu, a następnie, opuszczając się coraz niżej w dół dokonywali zabezpieczenia i usuwania ruchomych, uszkodzonych elementów.

Inny przykład z sierpnia 2018 r. Przez kilka godzin wielu policjantów i strażaków szukało 62-letniej zaginionej mieszkanki GOPSU w Sierpcu. Sprawdzano miejsca, gdzie mogła przebywać kobieta, rozpytywano sąsiadów i znajomych. Przeczesywano pobliskie tereny - bez rezultatu. Wówczas do akcji wkroczył policyjny śmigłowiec, który rozpoczął penetrację terenu. Niestety finał tych poszukiwań okazał się tragiczny. W korycie rzeki Skrwy znaleziono ciało kobiety.

Na przestrzeni lat trochę się uzbierało. Kiedy uratowane jest czyjeś życie jest radość, rozpiera duma i potwierdzenie, że coś robi się dobrze. Ale, jak w tym przypadku są chwile ciężkie, jest refleksja gdyby wcześniej nas wezwano może dałoby się ocalić życie. Przykłady można mnożyć.

I tych najbardziej nietypowych…

Podczas powodzi w 2010 roku ewakuowano całą rodzinę z zalanego budynku. Akcja była niezmiernie trudna. Ludzi wyciągano ze strychu  z niewielkiego okna usytuowanego w szczytowej ścianie  obiektu. Ewakuowana dziewczynka w wieku około 8 lat stwierdziła, że nie wejdzie na pokład śmigłowca bez swojej ukochanej lalki. Ratownik Państwowej Straży Pożarnej, nie wiele myśląc wrócił po zabawkę. Potem akcja ewakuacyjno-ratownicza przebiegła już błyskawicznie.


Porozmawiajmy o aktualnie wykorzystywanych w Lotnictwie Policji śmigłowcach. Aktualnie są to Mi-8, PZL "SOKÓŁ, Bell-412B-HP oraz Bell 206B-III Jet Ranger. Jakie są ich wady i zalety i które najbardziej spełniają policyjne wymogi i potrzeby?

Biorąc pod uwagę różnorodność zadań lotniczych wszystkie wymienione śmigłowce są nie tylko przydatne ale i potrzebne. Niewątpliwą zaletą jest to, że w ogóle są. Jedne śmigłowce realizują zadania patrolowe, pościgowe, inne sprawdzają się w poszukiwaniu osób zaginionych wyposażone w system obserwacji lotniczej i kamerę termowizyjną, jeszcze inne przeznaczone są do desantowania i transportu grup antyterrorystycznych, ratowników Państwowej Straży Pożarnej do działań eawakuacyjno-ratunkowych i działań operacyjnych. 

Natomiast wadą, jest, to że, jest ich za mało i to, że są to śmigłowce wysłużone wiekowo, a tym samym wymagające dużych nakładów pieniężnych na naprawy i remonty. 

O lataniu na jakim sprzęcie marzą piloci Lotnictwa Policji?

Śmigłowce policyjne pomimo niskiego poziomu zużycia, są w dużej części bardzo mocno zaawansowane wiekowo. Praktycznie wyczerpane zostały możliwości modernizacyjne śmigłowców Mi-2. Występuje nieopłacalność przeprowadzania kolejnych remontów.

Z chwilą wyczerpywania się, posiadanego jeszcze resursu między-remontowego, śmigłowce te są  sukcesywnie wycofywane z eksploatacji. Ogromny skok technologiczny w dziedzinie konstrukcji lotniczych jaki nastąpił przez ostatnie 30 lat, wzrost kosztów napraw i remontów wynikający z wieku konstrukcji, niskie parametry użytkowe i operacyjne posiadanego sprzętu w pełni uzasadniają konieczność jego wymiany.

Marzeniem pilotów jest latać. To nasza pasja i sposób na życie. Jak można spełniać marzenia mając do dyspozycji jeden sprawny śmigłowiec z ograniczonym resuresem. Piloci zatem marzą o sprzęcie nowym, sprawnym, gotowym w każdej chwili do użycia. Po to aby chronić zdrowie i życie obywateli każdego dnia i o każdej porze.

Oprócz latania piloci wykonują oczywiście dodatkowe zadania na ziemi (np. w dni przy nielotnej pogodzie). Jak wygląda ich codzienność?

Oczywiście, lotnicy policyjni  w dni, w których nie wykonują lotów czas poświęcają na podniesienie wiedzy teoretycznej, podnoszą swoją sprawność fizyczną, jak każdy policjant biorą udział w szkoleniach strzeleckich, realizują szkolenia teoretyczne i praktyczne dla innych pionów policyjnych. Uczą się języków obcych.  Biorą udział w szkoleniach i sesjach egzaminacyjnych kontroli wiadomości teoretycznych (KWT). Realizują szkolenia teoretyczne i praktyczne dla nowo przyjętego do służby w Policji personelu lotniczego  Personel techniczny Lotnictwa Policji realizuje bieżące obsługi techniczne oraz usuwa wykryte niesprawności.

Czy dostępne są symulatory śmigłowców policyjnych, tak aby załogi mogły przećwiczyć te bardziej niebezpieczne manewry?

Lotnictwo Policji nie posiada własnych symulatorów. Natomiast organizowane są szkolenia na symulatorach lotów w jednostkach wojskowych lub firmach zewnętrznych często poza granicami Polski.


Komu podlega Lotnictwo Policji i kto bezpośrednio decyduje o jego użyciu?

Służba Lotnictwo Policji jest komórką organizacyjną Policji i jak każda inna służba podlega Komendantowi Głównemu Policji. W przypadku użycia statku powietrznego Lotnictwa Policji w trybie alarmowym decyzję o użyciu statku powietrznego wydaje służba dyżurna Komendy Głównej Policji lub służba dyżurna Komendy Wojewódzkiej Policji posiadająca w swojej dyspozycji statek powietrzny Lotnictwa Policji lub inna uprawniona osoba.

W przypadku użycia statku powietrznego Lotnictwa Policji w trybie planowym  decyzję o użyciu statku powietrznego wydaje:

 • Komendant Główny Policji i jego zastępcy,
 • Komendant Wojewódzki Policji i jego zastępcy lub inna upoważniona przez niego osoba np. w przypadku oddelegowania członka załogi lotniczej do dyspozycji właściwej Komendy Wojewódzkiej Policji,
 • Dyrektor Głównego Sztabu Policji KGP
 • Naczelnik Zarządu Lotnictwa Policji,
 • Dyżurny Komendy Głównej Policji,
 • Dyżurny Komendy Wojewódzkiej Policji.

I na koniec proszę powiedzieć jak zostać pilotem śmigłowca policyjnego, czyli jaką drogę należy przejść, żeby znaleźć się w strukturach tej formacji?

Wymagania stawiane kandydatom do służby w Policji zostały określone w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2017 r. poz. 2067). Służbę w Policji może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii. Nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo skarbowe. Korzystający z pełni praw publicznych. Posiadający co najmniej średnie wykształcenie. Posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych. Podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować. Dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Natomiast kandydat na stanowisko pilota powinien posiadać dodatkowo kwalifikacje zawodowe takie jak:

 • nalot ogólny na śmigłowcach z napędem turbinowym nie mniejszym niż 200 godzin,
 • uprawnienia pilota śmigłowcowego wojskowego do wykonywania lotów VFR w dzień i VFR w nocy – potwierdzone wpisami w książce pilota i licencjach lub:
 • licencję pilota śmigłowcowego zawodowego – minimum CPL(H) z uprawnieniami do wykonywania lotów VFR w dzień i VFR w nocy – potwierdzone wpisami w książce pilota i licencjach,
 • ważne lub wygasłe uprawnienia do wykonywania lotów w charakterze dowódcy śmigłowca na jednym z niżej wymienionych typów śmigłowców eksploatowanych w służbie Lotnictwo Policji: Bell-206, Bell-412, W-3 Sokół, Mi-8.


Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Zarządzie Lotnictwa Policji powinny złożyć następujące dokumenty:

 • podanie   adresowane do Komendanta Głównego Policji o przyjęcie do służby w Policji w charakterze pilota.
 • Wypełniony Kwestionariusz Osobowy Kandydata do służby w Policji
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu)
 • Książeczkę wojskową (do wglądu)
 • Kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały do wglądu),
 • Kserokopie aktualnego orzeczenia lotniczo-lekarskiego wydanego przez Centrum Medycyny Lotniczej (oryginał do wglądu).
 • Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego kandydat składa w KGP w terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego. Formularze można pobrać ze strony internetowej: www.policja.pl w zakładce praca – dokumenty do pobrania. 

Na stronie internetowej znajdują się wszelkie informacje dla kandydatów do służby w Policji, jak również ogłoszenia Komendanta Głównego Policji o rozpoczęciu procedury rekrutacji kandydatów do służby w Policji w charakterze pilota śmigłowca.

Dziękujemy za rozmowę.

Dziękuję.

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus