Odpowiedź SZZ Airport Services w sprawie opłat na lotnisku Szczecin Goleniów.

Port Lotniczy Szczecin Goleniów

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pańskie pismo informujemy, że wbrew zaprezentowanej opinii ceny za usługi handlingowe nie są dowolne, a ich wysokość wynika z prostego rachunku ekonomicznego i podstawowej zasady iż dochody muszą pokrywać koszty poniesione przy prowadzeniu działalności handlingowej. W tym kontekście na ceny stosowane przez firmę handlingową SZZ Airport Services Sp. z o.o. działającą w porcie lotniczym Szczecin-Goleniów ogromny wpływ mają opłaty ponoszone na rzecz Portu za korzystanie z infrastruktury portu (opłata za 1 pasażera) jak również za dzierżawę pomieszczeń.

Sprawdziliśmy,stawki za infrastrukturę które nasza Spółka ponosi są dwu a nawet trzykrotnie wyższe niż tego rodzaju opłaty ponoszone przez firmy handlingowe w innych portach lotniczych na terenie kraju. Obniżenie stawki za obsługę handlingową jest możliwe w sytuacji dostosowania poziomu opłat za infrastrukturę do wysokości obowiązujących w innych portach krajowych.

Z poważaniem
Andrzej Matusiak

***

Szanowny Panie !
W związku z dyskusją jak rozgorzała na łamach naszego portalu po publikacji dotyczącej nowego cennika usług lotniskowych w porcie lotniczym Sczecin – Goleniów, chcielibyśmy poprosić Pana o objaśnienie machanizmu naliczania opłat oraz ich ekonomicznego uzasadnienia.

Zdaniem naszych czytelników są one horrendalnie wysokie i mogą okazać się zaporowe w szczególności dla lotnictwa ogólnego. W opinii zarządzającego lotniskiem w duzej mierze opłaty za obsługę lotniskową kształtowane są przez firmy handlingowe, których cennik jest poza jakakolwiek kontrolą urzędniczą, a stawki często nieuzasadnione. Bardzo proszę o komentarz w tej sprawie, który moglibyśmy opublikować jako inny punkt widzenia.

Z poważaniem
Paweł Kralewski

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus

Komentarze

Precz! Z lotniczych map GA znika Szczecin a pojawia się Heringsdorf

Piłeczka odbita. Kasujemy jak zawsze.