O pierwszych lotniach Politechniki Warszawskiej na kolejnej Glassówce

Dwie lotnie Seagull III. Ogólnokrajowy Zlot Lotniarzy w Jeżowie Sudeckim (4-6.06.1976 r.).(Źródło: Skrzydlata Polska nr 30/1976)

Pierwsze lotnie Politechniki Warszawskiej będą tematem najbliższej „Glassówki” – spotkania poświęconego polskim konstrukcjom lotniczym, które od wiosny 2004 roku współorganizowane jest przez Klub Miłośników Historii Polskiej Techniki Lotniczej i Stowarzyszenie Młodych Inżynierów Lotnictwa (SMIL). Spotkanie odbędzie się wyjątkowo w drugą sobotę miesiąca, 13.04.2019r., o godzinie 10:15.

Uwaga – spotkanie, odbędzie się wyjątkowo w innym budynku i innej sali: Sala nr A6 Wydziału Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa (MEL), w budynku dawnego Instytutu Aerodynamicznego. Wejście na teren Politechniki od strony ul. Nowowiejskiej 24. Być może uda się uzgodnić wyjątkowo otwarcie zwykle zamkniętego w weekendy bezpośredniego wejścia do budynku. W przeciwnym razie trzeba wejść głównym wejściem, następnie korytarzem na I piętrze przejść do właściwego budynku i do sali. Jak dotrzeć do sali, będzie informować portier, który siedzi na półpiętrze przy wejściu zaznaczonym na obrazku przygotowanym przez Kol. Topczewskiego. Ścieżkę dojścia z Nowowiejskiej zaznaczono na nim czerwonym kolorem.

Spotkanie, którego tematem będą pierwsze lotnie Politechniki Warszawskiej, poprowadzi dr inż. Mirosław Rodzewicz.

W latach 1970-tych powołano do życia Akademicki Klub Lotniarski Politechniki Warszawskiej, w którym powstawały nowe konstrukcje lotni do swobodnego latania (Seagull III, Rodzewicz "Flexi Flyer").

Lotnie Seagull były budowane w amerykańskiej firmie Seagull Aircraft. W 1973 r. pojawia się nowa odmiana skrzydeł, będąca niezupełnym cylindrycznym płatem Rogallo i wykazująca lepszą doskonałość. Była nią lotnia Seagull-III. Ustanowiono na niej kilka rekordów długotrwałości lotu. Lotnia Seagull III zyskała w Polsce bardzo dużą popularność.

W 1974 r. Mirosław Rodzewicz zbudował lotnię, wzorowaną na konstrukcji amerykańskiej lotni  Eipper Formance ”Flexi Flyer”. Była to lotnia I generacji, wzorowana na lotni Standard Rogallo. Konstrukcja była bardzo prosta: trójkątny szkielet z doczepioną płachtą ortalionową uszytą tak, by podczas lotu wypełniała się powietrzem tworząc dwa wybrzuszenia w kształcie połówek stożka.

Lotnia była używana również w 1975 r. Latał na niej konstruktor oraz inni lotniarze, m.in. Witold Sobieszczański. M. Rodzewicz utrzymywał się w powietrzu do 5 minut. W tym czasie było to duże osiągnięcie, przelot nad wierzchołkami drzew świadczył o mistrzostwie i odwadze pilota oraz doskonałości konstrukcji.


Lotnia ”Flexi Flyer” zbudowana przez Mirosława Rodzewicza. Pilotuje Witold Sobieszczański, Baligród, 1975 r. (Źródło: ”Kompol s.c.” za samolotypolskie.pl)

AKL – to również początek intensywnej działalności sportowej – wielokrotnie zdobywane Mistrzostwo Polski (Aleksander Dernbach) i udział członków klubu w wielu imprezach krajowych i zagranicznych (również organizacyjny). W 1978 r. rozpoczęły się próby motolotni ”Karo” Akademickiego Klubu Lotniowego Politechniki Warszawskiej. Powstała również motolotnia AKL. W latach 1975-1976 Witold Sobieszczański zbudował serię lotni ”Mona” klasy Standard Rogallo.

Lotnia ”Mona VI S" była prezentowana podczas pokazów lotni na Górce Szcześliwickiej w Warszawie, które odbyły się 23.05.1976 r. W maju 1976 r. na lotni ”Mona IV” Witold Sobieszczański wykonał w Warszawie lot holowany za motorówką.


Lotnia ”Mona VI S” w locie. Pokazy lotni w Warszawie, 23.05.1976 r.
(Źródło: Skrzydlata Polska nr 32/1976, za samolotypolskie.pl).

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o pierwszych lotniach Politechniki Warszawskiej w imieniu dr inż. Mirosława Rodzewicza serdecznie zapraszamy 13.04.2019 r., o godzinie 10:15 na kolejne spotkanie Miłośników Polskiej Techniki Lotniczejna zwane "Glassówką".

Biuletyny z wielu poprzednich spotkań w formie broszury z tekstem i ilustracjami odczytu można nabyć na kolejnym spotkaniu. Sporą część biuletynów można też przeczytać na stronie: www.smil.org.pl

Nagrania ze spotkań są dostępne na serwisie youtube po wpisaniu hasła: glassowka.

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus