Lotnisko Warszawa Babice otwiera się dla lotów szkoleniowych, treningowych i widokowych

Lotnisko Warszawa Babice - widok z powietrza

7 maja zostało opublikowane Zarządzenie nr 4/2020 p.o. Dyrektora Centrum Usług Logistycznych z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie odwołania Zarządzenia p.o. Dyrektora Centrum Usług Logistycznych nr 1/2020 z dnia 25 marca 2020 r.

W związku ze zniesienie zakazu przemieszczania się na mocy & 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpienie stanu epidemii (Dz. U. poz. 697) zarządzam co następuje:

1.Niniejszym odwołuję Zarządzenie p.o. Dyrektora Centrum Usług Logistycznych nr 1/2020 z dnia 25 marca 2020 r. wprowadzające zakaz wykonywania lotów szkoleniowych treningowych oraz widokowych na lotnisku Warszawa-Babice.

2.Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 maja 2020 r.


Zgodnie z obowiązującym notamem, ograniczenia zostaną zniesione o 0400 UTC 11 maja.

Notam:

G0390/20 NOTAMR G0337/20
Q) EPWW/QFALT/IV/NBO/A /000/999/5216N02054E005
A) EPBC B) 2005071007 C) 2005110400
E) ALL TRAINING, SCHOOL AND SIGHTSEEING FLIGHTS ARE PROHIBITED EXC
GENERAL AVIATION, HOSP, HUM, STATE AND HEAD FLIGHTS AND OPERATIONAL
FLIGHTS WITH LIFE AND RATOWNIK CODE.


Pełny tekst Zarządzenia nr 4/2020  dostępny jest poniżej:

 

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus