Lotniska/lądowiska GA warte odwiedzenia: Depułtycze Królewskie

Lotnisko w Depułtyczach Królewskich, fot. PWSZ

Zapraszamy do lektury kolejnego odcinka cyklu „Lotniska/lądowiska GA warte odwiedzenia", w którym przedstawiamy interesujące obiekty lotnicze naszego kraju, nie zawsze szerzej znane środowisku lotniczemu.

Niektóre z nich nie są jeszcze popularne, a mogą być przecież ciekawą alternatywą dla pilotów i miłośników awiacji, którzy szukają nowych wyzwań i miejsc do odwiedzenia. Celem łatwiejszego ich porównania, zarządcom poszczególnych krajowych lotnisk/lądowisk zadajemy ten sam zestaw pytań.

W dzisiejszym odcinku lotnisko w Depułtyczach Królewskich, zlokalizowane nieopodal Chełma w województwie lubelskim. Odnośnie jego obecnego statusu i planów rozwoju, kilka pytań zadaliśmy rektorowi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, Arkadiuszowi Tofilowi.


Dlapilota.pl: Panie Rektorze, infrastruktura lotniska w Depułtyczach Królewskich została w ostatnim czasie znacząco zmodernizowana. Do użytku niebawem zostanie oddany utwardzony  pas startowy o długości 1020 m, a także światła PAPI i HAPI. Proszę powiedzieć, jakie kolejne inwestycje planuje Pan w Centrum Lotniczym PWSZ w Chełmie?

AT:
Budowę pasa startowego rozpoczęto we wrześniu 2019 roku. Dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym oraz ogromnemu zaangażowaniu wielu osób do chwili obecnej wszystkie prace budowlane, w tym utwardzona droga startowa, sieć kanalizacji, droga kołowania łącząca stację paliw i hangar, lądowisko dla śmigłowców (TOLF/FATO) z HAPI, oznakowanie drogi startowej oraz instalacja oświetlenia nawigacyjnego wraz z systemem PAPI przebiegały sprawnie, zgodnie z założonym wcześniej harmonogramem. Muszę przyznać, że w sytuacji trwającego jednocześnie procesu praktycznego szkolenia lotniczego studentów PWSZ w Chełmie było to dla nas wszystkich dużym wyzwaniem logistycznym. Obecnie posiadamy wykonane pomiary nośności, ścieralności nawierzchni oraz oblot pomocy nawigacyjnych przez specjalistyczny samolot PAŻP -tzw. „Papugę”

Planowany termin oddania infrastruktury do użytku to koniec czerwca 2021 r. Już niebawem Uczelnia rozpocznie kolejny etap inwestycji na lotnisku - budowę dróg kołowania Alfa, Charli, Delta oraz zjazd w drogę nieutwardzoną Golf II, będących częścią projektu modernizacji terenu lotniska pod nazwą Budowa sztucznej drogi startowej na lotnisku PWSZ w Depułtyczach Królewskich.


Dlapilota.pl: Proszę powiedzieć, jak wygląda obecnie kwestia pozostałej infrastruktury, takiej jak oświetlenie, paliwo, hangar, ochrona itp.?

AT:
Na terenie lotniska znajduje się budynek kontroli lotów, kontenerowa stacja paliw na potrzeby działalności OKL PWSZ w Chełmie oraz hangar.

Dlapilota.pl: Jaki procentowo jest udział na lotnisku komercyjnej działalności szkoleniowej, a jaki działalności statutowej Uczelni?

AT:
W chwili obecnej większość operacji wykonywanych na terenie lotniska ma charakter lotów szkolnych bądź ściśle związanych z procesem szkolenia lotniczego studentów PWSZ w Chełmie.Dlapilota.pl: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie to jeden z głównych ośrodków w Polsce szkolących adeptów pilotażu. Jak wygląda obecnie ich program szkolenia?

AT:
W obecnej chwili programem szkolenia lotniczego Pilotaż objętych jest 162. studentów pilotów samolotowych oraz 11. studentów pilotów śmigłowcowych. Mamy także liczną grupę studentów mechaniki lotniczej oraz dyspozytorów lotniczych. Łącznie na specjalnościach lotniczych kształci się obecnie ponad 260 studentów.

Studenci pilotażu samolotowego realizują szkolenia modułowe do licencji zawodowej CPL(A) z uprawnieniami MEP(L), IR/ME oraz szkoleniem teoretycznym do uzyskania licencji ATPL(A). Studenci pilotażu śmigłowcowego natomiast, realizują szkolenie zintegrowane do licencji pilota śmigłowcowego zawodowego CPL(H). Należy również podkreślić, że szkolenia odbywają się w oparciu o wymagania KSA 100.

Studenci mają także możliwość uczestniczenia w różnorodnych dodatkowych programach podnoszących ich kwalifikacje.


Dlapilota.pl: Już niebawem szkolenia będą mogły być prowadzone przez cały rok, bez względu na warunki atmosferyczne, które wcześniej wpływały na stan drogi trawiastej. Proszę powiedzieć, na ile zwiększą się możliwości Ośrodka Kształcenia Lotniczego w kwestii liczby szkolonych studentów?

AT:
Nowa infrastruktura lotnicza wydłuży czas korzystania z lotniska nawet do 70 procent dni w roku, a także umożliwi lądowanie większych maszyn. Dzięki utwardzonej drodze startowej będziemy mogli wykonywać operacje na samolotach z chowanym podwoziem, które jak wiemy, są bardzo czułe na nierówności. To pozwoliłoby zwiększyć liczbę studentów aż o połowę.

Dlapilota.pl: Jakie statki powietrzne stanowią o potencjale PWSZ w Chełmie, jako największego ośrodka akademickiego kształcącego pilotów?

AT:
W ostatnich latach Uczelnia znacznie odmłodziła flotę szkolnych samolotów, miedzy innymi o wyposażone w glass cocpit samoloty AT3 R100, Cessnę 172 S, Tecnama P2006. Dysponujemy też oczywiście niezawodnymi Cesnami 152, wyposażonymi we współczesną awionikę.

By zoptymalizować koszty kształcenia Uczelnia korzysta również z dzierżawy statków powietrznych od podmiotów zewnętrznych. Utrzymanie własnego samolotu jest nieopłacalne w przypadku, gdy optymalnie nie wykorzystujemy jego pełnego potencjału. Wykorzystując dzierżawiony typ samolotu na poziomie 100-200 godzin rocznie możemy znacznie obniżyć koszty szkolenia.


Dlapilota.pl: A na jakie najważniejsze zdarzenie w dotychczasowej historii lotniska w Depułtyczach wskazałby Pan Rektor?

AT:
Lotnisko poza tym, że jest głównym miejscem codziennego szkolenia studentów PWSZ w Chełmie,  jest organizatorem m.in. czy zawodów samolotowych czy pokazów lotniczych, które gromadzą rzesze pasjonatów lotnictwa. Dzięki temu nasz region odwiedza wiele światowej sławy pilotów oraz osób związanych z lotnictwem.


Dlapilota.pl: Na jakie atrakcje w okolicy może liczyć pilot, który zdecydowałby się przylecieć swoim samolotem na jednodniową wycieczkę w Wasze strony?

AT:
Na uznanie na pewno zasługują widoki, które można podziwiać – urokliwego Polesia czy położonej nieopodal pięknej krainy geograficznej, jaką jest Roztocze. Warto także odwiedzić Chełm, w którym znajduje się nietypowa, klimatyczna Starówka, czy zabytkowa kopalnia kredy. Stanowi ona unikatową pozostałość górnictwa kredowego w Europie, którą można zwiedzić z przewodnikiem.

Jestem również pewien, że dla wszystkich miłośników techniki niesamowitą atrakcją może być odwiedzenie naszych laboratoriów Centrum Studiów Inżynierskich, znajdujących się bezpośrednio przy lotnisku. To szczególne miejsce, gdzie nowoczesne maszyny produkcyjne oraz aparatura badawcza i pomiarowa ukazują współczesny świat produkcji przemysłowej i najnowsze technologie wytwarzania.      

Dlapilota.pl: Dziękujemy za rozmowę.

AT:
Dziękuję.

Źródło: dlapilota