List otwarty branży lotniczej w sprawie drastycznej podwyżki opłat związanych z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej

Lotnisko Chopina - dużo samolotów na płycie (fot. D. Kłosiński)

Niniejszym publikujemy w którym przedstawiciele branży lotniczej żadają nie przenoszenia na pasażerów kosztów Covid poprzez podnoszenie opłat dla linii lotniczych, co w konsekwencji spowoduje wzrost cen biletów oraz nie faworyzowania pasażerów odlatujących z Lotniska Chopina kosztem pasażerów odlatujących z innych polskich portów regionalnych. Pismo zostało zaadresowane do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów oraz Andrzeja Adamczyka, Ministra Infrastruktury Rzeczpospolitej Polskiej.


Pełna treść dokumentu:

23 sierpnia 2021 roku

Pan
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów
Rzeczypospolitej Polskiej

Pan
Andrzej Adamczyk
Minister Infrastruktury
Rzeczypospolitej Polskiej

LIST OTWARTY BRANŻY LOTNICZEJ W SPRAWIE DRASTYCZNEJ PODWYŻKI OPŁAT ZWIĄZANYCH Z ZAPEWNIENIEM SŁUŻB ŻEGLUGI POWIETRZNEJ W POLSCE, A W SZCZEGÓLNOŚCI W POLSKICH LOTNISKACH REGIONALNYCH


Szanowny Panie Premierze!
Szanowny Panie Ministrze!

Urząd Lotnictwa Cywilnego przekazał do zarządzających portami lotniczymi w Polsce oraz do przewoźników lotniczych operujących w Polsce zrewidowany „Plan skuteczności działania służb żeglugi powietrznej na lata 2020-2024”.

Zapisy tego dokumentu są dla wszystkich interesariuszy biznesu lotniczego ogromnym zaskoczeniem i stoją w jawnej sprzeczności z deklaracjami wsparcia odbudowy rynku lotniczego w Polsce na skutek pandemii COVID-19 i wsparcia dla polskich lotnisk regionalnych. Niszczą również podstawowe zasady polityki spójności Unii Europejskiej, której celem jest wyrównywanie warunków ekonomicznych i społecznych w regionach Wspólnoty.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) pobiera dwie opłaty związane z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej w Polsce. Są nimi: opłata terminalowa (ang. Terminal Navigation Charges) czyli stawka pobierana przez PAŻP za obsługę samolotów podczas startu i lądowania na każdym lotnisku.

Oraz opłata trasowa (ang. Enroute Navigation Charges) pobierana za każdy lot samolotu w przestrzeni powietrznej kontrolowanej przez służby kontroli ruchu lotniczego (uzależniona od pokonywanego dystansu w przestrzeni powietrznej).

W Polsce od kilku lat obowiązują dwie strefy pobierania opłat terminalowych:

  • a) pierwsza dla Głównego Portu Lotniczego – PL im. F. Chopina w Warszawie;
  • b) druga dla wszystkich pozostałych, trzynastu certyfikowanych Portów Lotniczych Regionalnych.

W przedłożonej propozycji w sposób drastyczny, nierównomierny i niekonkurencyjny zaproponowano podwyższenie od 1 stycznia 2022 r. opłat:

1)    terminalowej (dotyczy pojedynczej operacji lotniczej):
a)    dla Portu Lotniczego im. F. Chopina z kwoty 343,08 zł w roku 2021 do kwoty 524,58 zł – wzrost o 181,50 zł (wzrost o 53 %);
b)    dla Portów Lotniczych Regionalnych z kwoty 791,12 zł dla roku 2021 do kwoty 1.347,76 zł – wzrost o 556,64 zł (wzrost o 70%);
2)    trasowej – z kwoty 195,70 zł dla roku 2021 do kwoty 245,81 zł – wzrost o 50,11 zł (wzrost o 26%).

Tak drastyczna podwyżka wpływa na utratę konkurencyjności polskiego rynku lotniczego w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej, a także wpłynie na pozbawienie konkurencyjności polskich Portów Lotniczych Regionalnych. To zaś spowoduje niewykorzystanie ich przepustowości, a także bezpośrednio będzie wpływać na zablokowanie odbudowy lotnictwa i ruchu pasażerskiego po pandemii COVID-19.

Już wcześniej (przed pandemią COVID-19) obowiązujące opłaty w Polsce zasadniczo dyskryminowały polskie Porty Lotnicze Regionalne, gdyż w 2019 roku średnia stawka opłaty terminalowej w Europie wynosiła 166 EUR, gdy dla Portu Lotniczego im. F. Chopina opłata wynosiła 90 EUR, a dla polskich lotnisk regionalnych 181 EUR.

Zwracamy również uwagę, że dominującym w Europie jest system JEDNEJ STREFY poboru opłaty terminalowej dla wszystkich lotnisk w danym kraju (83% państw), co zwiększa konkurencyjność krajowego rynku lotniczego w stosunku do innych (przede wszystkim ościennych – Niemcy, Czechy, kraje bałtyckie) systemów krajowych. Porównanie sprzed pandemii COVID-19 trzech (z 5) krajów, w których obowiązywała więcej niż jedna strefa poboru opłat terminalowych wskazuje, że:

a)    we Włoszech różnica w opłacie między pierwszą a drugą strefą wynosiła ok. 7 EUR;
b)    we Francji różnica w opłacie między pierwszą a drugą strefą wynosiła 40 EUR;
c)    w Polsce różnica w opłacie między pierwszą a drugą strefą wynosiła 91 EUR

Zgodnie z nową propozycją różnica w opłacie między strefami wyniesie 823,18 zł, czyli 185 EUR i będzie najwyższą w Europie!

Nie tylko pozbawi to polskie regionalne Porty Lotnicze możliwości odbudowy gigantycznych strat w okresie po pandemii, ale również zmniejszy w ogóle konkurencyjność naszego rynku lotniczego.

Proponowana podwyżka opłat nie tylko spowoduje ograniczenie oferowania linii lotniczych z polskich Portów Lotniczych Regionalnych, ale też najpewniej zostanie przerzucona na pasażerów poprzez podniesienie cen biletów lotniczych.

Czy naprawdę w obecnych czasach chcecie Państwo dodatkowo „opodatkować” pasażerów polskich portów regionalnych?

Podpisane poniżej linie lotnicze, porty lotnicze, touroperatorzy i inni interesariusze polskiego rynku lotniczego, reprezentując również miliony naszych pasażerów, PROTESTUJEMY przeciwko przerzucaniu na nas po raz kolejny kosztów pandemii COVID-19 i dyskryminowanie w szczególny sposób polskich portów regionalnych.

Licząc na wsparcie odbudowy branży lotniczej w Polsce i zrozumienie specyfiki prowadzonej przez interesariuszy rynku lotniczego działalności, deklarujemy wolę ścisłej współpracy przy przygotowaniu nowych, zmienionych zasad, które będą stanowiły czynnik rozwojowy nie tylko o znaczeniu regionalnym, ale przede wszystkim ogólnopolskim.

Sygnatariusze Apelu:

1.    Tomasz Kloskowski – Prezes Zarządu Portu Lotniczego Gdańsk
2.    Leszek Chorzewski – p.o. Prezesa Zarządu Portu Lotniczego Modlin
3.    Anna Midera – Prezes Zarządu Portu Lotniczego Łódź
4.    Dariusz Kuś – Prezes Zarządu Portu Lotniczego Wrocław
5.    Tomasz Moraczewski – Prezes Zarządu Portu Lotniczego Bydgoszcz
6.    Maciej Dziadosz – Prezes Zarządu Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów
7.    Tomasz Kądziołka – Prezes Zarządu Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury
8.    József Váradi – Prezes Zarządu Wizzair Group
9.    Michał Kaczmarzyk – Prezes Zarządu Ryanair Sun S.A. (Ryanair Group)
10.    Andrzej Kobielski - Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy Enter Air
11.    Ton Jochems - Senior Manager Groundservices KLM Cityhopper
12.    Grzegorz Polaniecki - Członek Zarządu, Dyrektor Generalny Enter Air
13.    Jan Szczepkowski – Prezes Zarządu SprintAir
14.    Jarosław Chłopecki – Wiceprezes Zarządu SprintAir
15.    Piotr Henicz - Wiceprezes Zarządu Biura Podróży ITAKA
16.    Maciej Nykiel - Prezes Zarządu Biura Podróży Nekera Sp. z o.o.
17.    Grzegorz Baszczyński – Prezes Zarządu Biura Podróży Rainbow Tours
18.    Piotr Henicz - Wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Turystyki
19.    Wojciech Piotr Skwirowski – Prezes Zarządu Fundacji Polskie Niebo
20.    Tomasz Buraś – Prezes Zarządu DHL Express (Poland)
21.    Jan Szczepkowski – Prezes Zarządu SprintAir Cargo
22.    Jarosław Chłopecki – Wiceprezes Zarządu SprintAir Cargo
23.    Piotr Henicz - Wiceprezes Zarządu Polskiego Związku Organizatorów Turystyki

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus