Licencja CPL(A) dla pracownika – sposób na nowoczesne usługi

kapital ludzki - logo

Bielski Park Technologiczny Lotnictwa Przedsiębiorczości i Innowacji Sp. z o.o. rozpoczyna projekt pt. „Licencja CPL(A) dla pracownika – sposób na nowoczesne usługi lotnicze konkurencyjnej firmy z Województwa Śląskiego”

Projekt jest realizowany jest w ramach Działania 8.1 „Rozwój pracowników w i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.1. „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego (umowa nr UDA-POKL.08.01.01-24-446/10-00). Projekt obejmuje zasięgiem Województwo Śląskie.
Celem głównym projektu jest stworzenie warunków dla 10 przedsiębiorstw (mikro i małych firm)
z Województwa Śląskiego dla świadczenia usług transportu lotniczego.

Cele szczegółowe projektu stanowi:

A. nabycie przez 10 pracowników MMP Województwa Śląskiego umiejętności w zakresie pilotażu pozwalających na przystąpienie do egzaminu na licencję CPL(A),
B. zwiększenie konkurencyjności 10 MMP Województwa Śląskiego,
C. wzmocnienie pozycji 10 MMP z Województwa Śląskiego na rynku lotniczym,
D. przeciwdziałanie nierówności płci w obszarze lotnictwa cywilnego.

Szkolenie podzielone jest na kolejne etapy obejmujące:

- 50 h nalotu dowódczego
- 200 h zajęć teoretycznych + egzaminy końcowe z wiedzy teoretycznej
- szkolenie praktyczne z instruktorem: 30 h lotów dziennych, 6 h lotów nocnych.

Regulamin określający zasady naboru oraz uczestnictwa w Projekcie wraz z dokumentami rekrutacyjnymi zostanie umieszczony na stronie internetowej www.parklotniczy.pl oraz będzie dostępny w siedzibie BPTLPiI. Złożenie dokumentacji rekrutacyjnej na szkolenie przewidziane jest w terminie 30.09.2011 r. – 13.10.2011 r.

Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów:

a) Złożenie dokumentacji rekrutacyjnej od 30.09.2011 r. - do 13.10.2011 r.
b) Weryfikacja złożonych dokumentów rekrutacyjnych do 14.10.2011 r.
c) Podanie indywidualnie Kandydatom do szkolenia wyników weryfikacji dokumentów i terminów rozmów z Komisją Rekrutacyjną,
d) Rozmowa z 3 – osobową Komisją Rekrutacyjną (weryfikacja wiedzy, predyspozycji
i motywacji) – rozmowa będzie miała miejsce w siedzibie BPTLPiI w Kaniowie w terminie 17.10.2011 r. – 21.10.2011 r.,
e) Sporządzenie listy uczestników szkolenia oraz listy rezerwowej,
Poinformowanie kandydatów o wynikach ostatecznych rekrutacji.

Wartość projektu: 711 140,00 zł , wkład własny uczestników szkolenia: 134 820,00 zł
Termin realizacji: 01.09.2011 r. – 30.04.2013 r.
Intensywność pomocy dla mikro- i małych firm w ramach projektu wynosi 80 % kosztów szkolenia.

Biuro Projektu

Bielski Park Technologiczny Lotnictwa Przedsiębiorczości i Innowacji Sp. z o.o.
ul. Stefana Kóski 43, 43-512 Kaniów
czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku 8:00-16:00
email: park lotniczy@parklotniczy.eu
tel. 032/ 750 82 32
kom. 519 168 119


Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus

Komentarze

Tylko dla specjalnie wyselekcjonowanych:
Ø zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w mikro- lub małym przedsiębiorstwie, którego siedziba/filia/oddział/delegatura znajduje się na terenie Województwa Śląskiego (pracownikiem nie jest osoba zatrudniona na umowę cywilnoprawną, tj. zlecenia lub o dzieło). Minimalny okres zatrudnienia obejmuje czas realizacji szkolenia, w którym uczestnik bierze udział.
Ø posiadanie udokumentowanego nalotu ogólnego na samolotach minimum 114 godzin,

A ja jestem pełen uznania. Uważam, że powstanie i działalność Bielskiego Parku Technologicznego to ewenement na skalę całego kraju. Sposób, w jaki podmiot ten wykorzystuje środki unijne na potrzeby lotnictwa zasługuje na podziw. Gratuluję kolejnego sukcesu!!!

łubu dubu, łubu dubu...

Brakuje jakichkolwiek dokumentów czy regulaminu a pozostał miesiąc...
Skąd wziąć tych mikroprzedsiębiorców, którzy potrzebują 10 pilotów i wyłożą po 13 tyś. pln na swojego pracownika?...
Grubiej szyć już nie można było.