Konferencja – Zarządzanie procesami i obszarami portu lotniczego

Lotnisko (logo)

3-go września w hotelu Marriott odbyła się konferencja dotycząca „Zarządzania procesami i obszarami portu lotniczego”. Na zorganizowane przez JKM Institute pod honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Związków Regionalnych Portów Lotniczych spotkanie, zaproszono kilkudziesięciu gości, w tym przedstawicieli portów lotniczych, firm konsultingowych i doradczych, przedstawicieli władz miasta, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i mediów. Omawiane zagadnienia dotyczyły pespektyw rozwoju portów lotniczych w Polsce w ujęciu ogólnym oraz w kontekście zbliżających się Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012. Zapewnienie dostępu do odpowiedniej infrastruktury lotniskowej i usług na odpowiednio wysokim poziomie stawia przed władzami lokalnymi i inwestorami ogromne wyzwania.

Nie dziwi że właściwa realizacja projektu portu lotniczego jest procesem bardzo skomplikowanym, wymagającym ogromnej wiedzy merytorycznej i doświadczenia. Specyfika przedsięwzięcia zdaniem uczestników konferencji wymaga dużego zaangażowania począwszy od etapu planowania i projektu poprzez realizację, wdrożenie do użytkowania i właściwego zarządzania. Jako przykład skutecznego gospodarowania infrastrukturą lotniskową przedstawiono grupę LFV (Luftfartsverket). LFV nadzoruje szesnastoma lotniskami w Szwecji, z których większość przy stosunkowo małej przepustowości przynosi zyski. Grupa LFV opracowała model działalności małych i średnich portów lotniczych, który jest prawdopodobnie najbardziej skutecznym spośród wszystkich funkcjonujących w Europie. Ciekawostką jest że lotnisko Ängelholm-Helsingborg, które rocznie odprawia ok. 400 tyś. pasażerów, (to jest około 30 startów i lądowań dziennie) utrzymuje zatrudnienie na poziomie 38 pracowników. Osiągnięcie takich wyników stało się możliwo dzięki wszechstronnym szkoleniom personelu lotniskowego, co umożliwiło bardziej racjonalne wykorzystanie ludzkiego potencjału. Działania takie spowodowały oszczędności wydatków rzędu 25 % gwarantując tym samym rentowność. Dotyczy to wszystkich tej wielkości lotnisk w Szwecji.

Właściwe funkcjonowanie poru lotniczego to także odpowiednie kwalifikacje personelu służb lotniskowych. Zdaniem Mariana Słowińskiego, który przedstawił swoją wizję rozwoju w tej dziedzinie „Kompleksowy proces szkolenia specjalistów portów lotniczych wymusza konieczność przyswojenia szerokiego zakresu wiadomości specjalistycznych i praktyki w obszarach lotnictwa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na aspekty: prawa, zarządzania lotniskiem, zarządzania ruchem lotniczym, organizacji, działań w warunkach normalnych i kryzysowych, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i jakości.”

Poruszane w trakcie spotkania zagadnienia dotyczyły także aspektów prawnych, w szczególności koniecznych zmian w przepisach prawnych niezbędnych do usprawnienia procesów inwestycyjnych w obrębie lotnisk, infrastruktury drogowej i stadionowej na EURO 2012. Zdaniem uczestników dotyczy to kwestii uproszczonych procedur przetargowych, przewlekłych procesów wykupu gruntów i wysiedleń, opóźnień w uzyskaniu decyzji środowiskowych, czy choćby ustawy o zamówieniach publicznych. Stworzenie nowej infrastruktury lotniskowej wymusi także konieczność wdrożenia nowoczesnych urządzeń i technologii do obsługi bardziej rozbudowanego systemu. Podejmowane tematy były próbą odpowiedzi na pytanie jak wiele pozostało do zrobienia w kwestii rozbudowy zaplecza lotniskowego w Polsce, w jaki sposób można zrobić to najskuteczniej i jak efektywnie nim zarządzać po realizacji projektu. Wnioski jakie nasuwają się po konferencji, to ogromne zapotrzebowanie na zmiany infrastrukturalne, bezpieczeństwa, przepisów prawnych i ochrony środowiska, oraz konieczność współdziałania w tym zakresie wielu instytucji.

Paweł Kralewski

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus