Komisja Europejska zastępuje prawem EU krajowe przepisy dotyczące dronów

Dron (fot. Drone USA)

24 maja, Komisja Europejska przyjęła przepisy Unii Europejskiej „w celu upewnienia się, że wzrastający w całej Europie ruch dronów będzie bezpieczny dla ludzi na ziemi i w powietrzu”. Zasady będą miały zastosowanie do wszystkich operatorów dronów - zarówno profesjonalistów, jak i amatorów. Jest to kolejny element realizacji strategii lotniczej Komisji dla Europy.

Komisarz ds. Transportu, Violeta Bulc powiedziała: „UE będzie miała teraz najbardziej zaawansowane przepisy na całym świecie. To utoruje drogę do bezpiecznych lotów bezzałogowych statków powietrznych. Zapewni również bardzo potrzebną przejrzystość funkcjonowania sektora biznesowego i innowacyjnych firm branży dronowej w całej Europie ”.

Według Komisji, przepisy, które zastąpią istniejące regulacje krajowe w państwach członkowskich UE, dotyczą nie tylko bezpieczeństwa, ale również zawierają ważne elementy składowe służące ograniczeniu zagrożeń związanych z dronami. Poprzez rejestrację operatorów wszystkie organy krajowe będą miały środki zapobiegające nadużyciom lub nielegalnemu wykorzystaniu dronów.

Od 2020 r. operatorzy dronów będą musieli się rejestrować w krajowych nadzorach. Zasady dotyczą wszystkich dronów bez względu na ich wagę, jednak większość bezzałogowców będzie należeć do rynku masowo produkowanych konstrukcji tego typu, które muszą jedynie spełniać minimalny zestaw wymogów, takich jak ich zarejestrowanie i identyfikacja elektroniczna. Operatorzy dronów o wadze mniejszej niż 25 kg będą mogli latać bez uprzedniej zgody pod pewnymi warunkami, tj. dron nie będzie mógł latać wyżej niż 120 metrów, a jego operator będzie musiał go utrzymywać w polu widzenia i latać z daleka od ludzi.

Państwa członkowskie będą mogły zdefiniować tak zwane „strefy zakazu lotów”, w których drony nie będą mogły wykonywać lotów. „Strefy zakazu lotów” mogą obejmować lotniska, lądowiska i centra miast.

Komisja Europejska oraz Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) wkrótce opublikują wytyczne i tak zwane „standardowe scenariusze” dla operacji dronów, które pomogą ich operatorom przestrzegać przyjętych zasad. Komisja Europejska opracowuje również instytucjonalne, regulacyjne i architektoniczne ramy świadczenia usług w przestrzeni kosmicznej, których celem jest umożliwienie skomplikowanych operacji bezzałogowych o wysokim stopniu automatyzacji.

Po wejściu w życie nowego rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa lotniczego, przepisy dotyczące bezzałogowych statków powietrznych, niezależnie od ich wagi, będa należały do kompetencji Komisji.

Źródło: unmannedairspace.info
comments powered by Disqus