Kolejne akty prawne Prezesa ULC

Obwieszczenie Prezesa ULC

W Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego pod poz. 25 zostało opublikowane obwieszczenie nr 7 Prezesa ULC z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Specyfikacji EUROCONTROL dotyczącej ujednoliconych zasad dla operacyjnego ruchu lotniczego (OAT) zgodnie z przepisami dla lotów wg wskazań przyrządów (IFR) w przestrzeni powietrznej kontrolowanej ECAC (EUROAT).

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183, 1629 i 1637 oraz z 2019 r. poz. 235) ogłasza się jako załącznik do obwieszczenia Specyfikację
EUROCONTROL dotyczącą ujednoliconych zasad dla operacyjnego ruchu lotniczego (OAT) zgodnie z przepisami dla lotów wg wskazań przyrządów (IFR) w przestrzeni powietrznej kontrolowanej ECAC (EUROAT).

Pełny tekst obwieszczenia nr 7 dostępny jest tutaj (LINK)


W Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego pod poz. 24 zostało opublikowane obwieszczenie nr 6 Prezesa ULC z dnia 12 kwietnia 2019 r. z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 8 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 oraz art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183, 1629 i 1637 oraz z 2019 r. poz. 235) ogłasza się jako załącznik do obwieszczenia Załącznik 8 „Zdatność do lotu statków powietrznych” (wydanie dwunaste), obejmujący zmiany od 1 do 106, do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214, z późn. zm.1)), przyjęte przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego..

Pełny tekst obwieszczenia nr 6 dostępny jest tutaj (LINK)

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus