FAQ: Kiedy zostaną wprowadzone nowe przepisy PART - FCL i jaki będą najbardziej istotne zmiany w systemie licencjonowania?

EASA

Rozporządzenie UE nr 1178/2011 ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 miało być stosowane od dnia 8 kwietnia 2012 r.

W skład rozporządzenia wchodzą załączniki:

Załącznik 1: Część FCL:

 • wymagania i zasady uzyskiwania licencji pilota oraz dodatkowych uprawnień i upoważnień;

 • przywileje posiadaczy licencji;

 • wymagania i zasady uzyskiwania uprawnień instruktorskich;

 • wymagania i zasady upoważniania egzaminatorów lotniczych;

 • asady prowadzenia egzaminów teoretycznych i praktycznych;

Załącznik 2: Konwersja:

 • zasady konwersji krajowych nie-JAR-owskich licencji i uprawnień samolotowych i śmigłowcowych;

Załącznik 3: Uznawanie:

 • zasady uznawania licencji wydanych w krajach trzecich;

Załącznik 4: Część MED:

 • wymagania medyczne dla kandydatów na pilotów;

 • zasady powoływania lekarzy-orzeczników ;

Załącznik 5: Część CC:

 • zasady i wymagania stawiane kandydatom na personel pokładowy;

Załącznik 6: Część ARA:

 • wymagania stawiane nadzorom krajowym w zakresie szkolenia, badań i licencjonowania pilotów;

Załącznik 7: Część ORA:

 • wymagania i zasady zatwierdzania organizacji szkolenia;

 • wymagania i zasady zatwierdzania operatów FSTD;

 • wymagania i zasady zatwierdzania centrów medycyny lotniczej;

Komisja Europejska przesądziła jednak o możliwości zastosowania rocznego odroczenia (tzw. horizontal opt-out) w odniesieniu do wszystkich wymagań zawartych w załącznikach do ww. rozporządzenia do dnia 8 kwietnia 2013 r., z którego polski nadzór skorzystał i co zostało zgłoszone do KE i EASA w notyfikacji.

Niezależnie od ww. rocznego odroczenia, w stosunku do pewnych nowych wymagań, istnieje możliwość zastosowania dodatkowych odroczeń.

Zastosowanie wybranych odroczeń spowodowane jest koniecznością zapewnienia właściwego czasu na dostosowanie się zarówno podmiotów, jak i samego nadzoru, do nowych lub zmienionych wymagań w zakresie szkolenia, badań lotniczo-lekarskich oraz licencjonowania personelu lotniczego, jak również badań certyfikacyjnych FSTD.

Najważniejsze zmiany w systemie licencjonowania
1. Brak wymagań odnośnie wykształcenia kandydata na pilota
2. Bezterminowość licencji EASA-owskich (Part-FCL)
3. Nowy wzór licencji EASA-owskiej
4. Zakres rozpoznawalności licencji EASA-owskich – cały obszar WE
5. Objęcie systemem Part-owskim dotychczasowych krajowych licencji pilota: szybowca, balonu i sterowca
6. Nowe rodzaje/kategorie licencji – LAPL, licencja pilota pionowzlotów
7. Zmiany w zasadach prowadzenie egzaminów teoretycznych
8. Zmiany w zasadach kierowania na egzaminy praktyczne
9. Nowe uprawnienia uregulowane przepisami Części-FCL: do wykonywania akrobacji, do holowania szybowców i banerów, wykonywania lotów w terenie górzystym, pilota doświadczalnego
10. Obniżone wymagania dla kandydatów na pilota szybowcowego
11. English Proficiency poziom 4 na 4 lata, bez wpisów negatywnych
12. Wprowadzenie wymagania wdrożenia SMS w organizacjach szkoleniowych
13. Objęcie wspólnymi wymaganiami personelu pokładowego


Czytaj: pozostałe odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. 


Zachęcamy również do zadawania własnych kolejnych pytań - w komentarzach poniżejlub przesyłając do redakcji

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus