EA, ROL i "Ostrzeżenie nawigacyjne"

EA, ROL i ostrzeżenia nawigacyjne

W celu ujednolicenia informacji publikowanych dla użytkowników przestrzeni od kilku tygodni wszystkie rejony ograniczeń lotów są oznaczane wyłącznie desygnatorem EA (wcześniej niektóre posiadały skrót ROL), natomiast wszystkie informacje publikowane via NOTAM o wzmożonej działalności lotniczej zawierają w polu E frazę „Ostrzeżenie nawigacyjne". Poza standaryzacją, dodatkowym celem wprowadzenia powyższej zmiany było umożliwienie użytkownikom w najprostszy możliwy sposób automatycznego filtrowania wybranych informacji spośród setek depeszy NOTAM.

Rejon ograniczeń lotów vs ostrzeżenie nawigacyjne - szczegóły Rejony Ograniczeń Lotów
Stosowany skrót „EA” jest to desygnator dla wprowadzanych Rejonów Ograniczeń Lotów, które mają określone granice poziome i pionowe, wyznaczane są na potrzeby i na wniosek organizatora ćwiczeń, treningów, zawodów, pokazów lotniczych oraz innej działalności wymagającej wprowadzenia ograniczeń w danej przestrzeni. Rodzaj ograniczeń lotów w danej przestrzeni jest każdorazowo precyzowany dla danego rejonu i zależy od charakterystyki przedsięwzięcia. Granice oraz rodzaje ograniczeń publikowane są w formie Suplementu do AIP Polska. W sytuacjach nadzwyczajnych, (niemożliwych do zaplanowania z wyprzedzenim umożliwającym publikację informacji suplementem) związanych z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa osób (m.in. VIP-ów) informacje o ograniczeniach publikowane są depeszą NOTAM.

W opisie rejonów ograniczeń lotów podawany czas zawiera informacje o maksymalnych planowanych godzinach aktywności rejonu, jednakże w rzeczywistości może być on zamówiony czy aktywowany na dużo krótszy czas – szczegóły publikowane są w AUP. Tak samo jak może nie zostać w ogóle zamówiony w danym dniu a wtedy oczywiście ograniczenia dla użytkowników nie obowiązują. Warto też sprawdzić w AMC, czy zgodnie z zamiarami została ona aktywowana w zaplanowanym czasie. Nie tak rzadko zdarza się, że ze względu na zmianę przede wszystkich warunków pogodowych, zamawiający rezygnuje z aktywności rejonu.

Ostrzeżenie nawigacyjne
Publikowany jako ostrzeżenie nawigacyjne rejon wzmożonej działalności lotniczej nie jest wydzieloną przestrzenią powietrzną. To informacja dla użytkowników, że w danym rejonie należy spodziewać się aktywności opisanej w NOTAM-ie, ew. Suplemencie do AIP. Klasa przestrzeni w danym rejonie pozostaje bez zmian. W celu zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa większość tego typu informacji o wzmożonej działalności lotniczej jest wyświetlana na wskaźnikach systemów ATM zainteresowanych służb PAŻP co sprawia, że użytkownicy General Aviation bardzo często mogą być precyzyjnie informowani o tego typu ostrzeżeniach nawigacyjnych.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus