DroneRadar: Wizualizacja ograniczeń dla pilotów w związku z ćwiczeniami Anakonda-16

Wizualizacja ograniczeń dla pilotów w związku z ćwiczeniami Anakonda-16 na DroneRadar

W dniach od 6 do 17 czerwca br. odbywają się w Polsce największe od lat ćwiczenia wojskowe pod kryptonimem „Anakonda-16”. Bierze w nich udział 31 tysięcy żołnierzy z 18 państw NATO i z pięciu Państw Partnerstwa dla Pokoju.

W manewrach zaangażowane zostały znaczące siły powietrzne obejmujące 105 samolotów i śmigłowców.  Ze względu na liczbę statków powietrznych i intensywność ich wykorzystania, zostały wprowadzone znaczące ograniczenia dostępności poszczególnych stref dla lotnictwa cywilnego (w tym dla general aviation i operatorów dronów).

Rejony ograniczeń obejmują strefy od EA 200 do EA 237, gdzie loty mogą wykonywać tylko statki powietrzne biorące udział w ćwiczeniach. Ich organizatorem jest Dowództwo Operacyjne RSZ RP, Tel. kom.: +48-727-015-887, a koordynatorem Połączone Centrum Koordynacji Przestrzeni Powietrznej (PCKPP) przy Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego (COP – DKP) Tel.: +48-261-828-766.

Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w suplementach do AIP SUP 40/16 (ENR 5), VFR SUP 69/16 oraz MIL SUP 43/16, a wszelkie ograniczenia na bieżąco są wizualizowane na portalu DroneRadar. W serwisie tym prezentujemy ograniczenia w przestrzeni powietrznej FIR EPWW, aktualizowane codziennie w oparciu o cykl AUP, NOTAM-y, AIP i AIP Sup.


Szczegóły dotyczące wprowadzonych ograniczeń:

Załogi wykonujące loty powyżej FL 95 poza rejonami EA będą utrzymywać łączność radiową z odpowiednimi sektorami OAT/ACC zgodnie z MIL AIP Polska.

Załogi wykonujące loty w wydzielonych rejonach lotów (EA, TSA, EP D) będą utrzymywać

Łączność radiową z odpowiednim terytorialnie organem dowodzenia Polskich Sił Powietrznych.

Rejony EA wydzielone są z przestrzeni odpowiedzialności służb: ACC WARSZAWA, APP GDAŃSK, APP POZNAŃ, CTR EPKK ORAZ FIS GDAŃSK, FIS OLSZTYN, FIS KRAKÓW I FIS POZNAŃ.

Rejony EA podlegają zamawianiu i aktywacji w AMC Polska zgodnie z AIP Polska ENR 2.2.3 pkt 4 oraz pkt 5.1/5.2 przez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego (COP – DKP), tel.: +48-261-828-766.

Rejony EA kolizyjne ze sobą oraz z TSA mogą być aktywne jednocześnie. Za koordynację lotów w EA kolizyjnych ze sobą oraz z TSA odpowiada koordynator ćwiczenia.

Rejony EA kolizyjne z MATZ EPMI, EPSN i EPDA mogą być aktywne jednocześnie z MATZ – wspólne wykorzysta nie ww. rejonów nie wymaga dalszych uzgodnień przez AMC Polska.

W trakcie ćwiczenia planowana jest realizacja misji tankowania w powietrzu w rejonach EA 205, EA 206 i EA 207.

Podczas realizacji ćwiczenia będą realizowane epizody: Renegade, Sarex i Kaper.

Ograniczenia (aktywne rejony EA, godziny oraz wysokości) będą obowiązywały zgodnie z opublikowanym Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP).

Plany lotów załóg biorących udział w ćwiczeniu będą zawierały dopisek ANAKONDA 16.

Loty w rejonach EA z prędkością nie większą niż 250 kt IAS powinny być wykonywane przez użytkownika zgodnie z przepisami dla lotów VFR z prędkościami zapewniającymi możliwość zauważenia innego ruchu lub przeszkody w czasie wystarczającym, aby uniknąć kolizji z ruchem poza rejonem. Operacje należy wykonywać z dala od przydzielonych granic strefy, bez ich naruszania.

Załogi statków powietrznych wykonujących loty w rejonach EA z prędkością powyżej 250 kt IAS mają obowiązek utrzymywać odległość 500 ft od górnej i dolnej granicy w przedziale wysokości GND – FL 285 i 1500 ft powyżej poziomu lotu FL 285 oraz 3,5 NM bufora poziomego wewnątrz rejonów.

Loty bezzałogowych statków powietrznych (UAV) w rejonach ograniczeń lotów będą wykonywane z prędkością mniejszą niż 250 kt IAS, a operator UAV wykonujący loty w rejonie EA ma obowiązek utrzymywać odległość 500 ft od górnej granicy rejonu oraz 500 m bufora poziomego wewnątrz rejonu.

Załogi statków powietrznych uczestniczących w ćwiczeniu mają obowiązek omijania aktywnych stref niebezpiecznych (EP D) nie wykorzystywanych podczas ćwiczenia oraz stref zakazanych (EP P) i ograniczonych (EP R).

Rejon EA 204 będzie wykorzystywany wyłącznie do wykonywania przelotów grup samolotów w obydwie strony pomiędzy rejonem EA 202 a rejonami EA 205, EA 206 i EA 207.

Rejony ograniczeń lotów wydzielone na potrzeby ćwiczenia ANAKONDA 16 posiadają priorytet w stosunku do innych struktur przestrzeni powietrznej (TSA, TRA, TFR, MRT, EP D, ATZ, EA i Military Air Refueling Area).

Podczas aktywności rejonów EA wydzielonych na potrzeby ćwiczenia ANAKONDA 16 nie mogą być aktywowane TRA 50, 51, 52, 53 oraz EA 100.

Wlot w rejony EA statków powietrznych służb porządku publicznego oraz o statusie HEAD, HOSP, SAR, EMER, FFR oraz loty ratownicze i na hasło GARDA należy koordynować z Dyżurną Służbą Operacyjną JW 4191, tel.: +48-261-828-370/202.

Loty samolotu AWACS mogą być wykonywane tylko w strefie PL 1.


INFORMACJE DODATKOWE

Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonów ograniczeń lotów będą dostępne w AMC Polska (ASM-3), tel.: +48-22-574-5733 – 35.


Notam-y dla FIR EPWW:

D1511/16 NOTAMN
Q) EPWW/QRATT/IV/BO /W /000/365/5208N01846E250
A) EPWW B) 1606060000 C) 1606172359
E) TRIGGER NOTAM - AIP SUP 40/16, VFR SUP 69/16 AND MIL SUP 43/16
WEF 06 JUN 2016 TILL 17 JUN 2016:
ANAKONDA 16 - MILITARY EXERCISE.
F) GND G) FL365

D2140/16 NOTAMN
Q) EPWW/QAFXX/IV/BO /E /000/999/5208N01846E999
A) EPWW B) 1605230944 C) 1606172359
E) ANAKONDA 16 MIL EXER.
AIP POLAND SUP 40/16, VFR SUP 69/16 AND MIL SUP 43/16.
EFFECTIVE DATE 06 JUN 2016
POINT 3 - EA203, ITEM 4.
READ: 534639N 0223725E
INSTEAD OF: 534939N 0223725E.

D2181/16 NOTAMN
Q) EPWW/QWEXX/IV/BO /W /000/245/5249N01803E040
A) EPWW B) 1606060000 C) 1606172359
E) MIL EXER ANAKONDA 16 DATES OF ACTIVITY CHANGED
AIP POLAND SUP 40/16 PAGE 10, TSA 08 A, B, C, D, E, F, G
PLANNED DATES OF ACTIVITY, LAST LINE:
READ:
2016-06-16 BTN 1330-1530 AND 2030-2300
INSTEAD OF:
2016-06-14 BTN 1330-1530 AND 2030-2300.
F) GND G) FL245


Terminy ograniczeń w poszczególnych strefach:

ROL,"EA 200"ĆWICZENIE WOJSKOWE "ANAKONDA 16 "16-06-06","16-06-17","SUP 40/16, VFR SUP 69/16, MIL SUP 43/16","
ROL,"EA 201"ĆWICZENIE WOJSKOWE "ANAKONDA 16"16-06-06","16-06-17","SUP 40/16, VFR SUP 69/16, MIL SUP 43/16","
ROL,"EA 202"ĆWICZENIE WOJSKOWE "ANAKONDA 16 "16-06-06","16-06-17","SUP 40/16, VFR SUP 69/16, MIL SUP 43/16","
ROL,"EA 203"ĆWICZENIE WOJSKOWE "ANAKONDA 16". Modyfikacja współrzędnych obszaru NOTAM D2140/16",,"16-06-06","16-06-17","SUP 40/16, VFR SUP 69/16, MIL SUP 43/16","
ROL,"EA 204"ĆWICZENIE WOJSKOWE "ANAKONDA 16"16-06-06","16-06-17","SUP 40/16, VFR SUP 69/16, MIL SUP 43/16","
ROL,"EA 205"ĆWICZENIE WOJSKOWE "ANAKONDA 16 "16-06-06","16-06-17","SUP 40/16, VFR SUP 69/16, MIL SUP 43/16","
ROL,"EA 206"ĆWICZENIE WOJSKOWE "ANAKONDA 16"16-06-06","16-06-17","SUP 40/16, VFR SUP 69/16, MIL SUP 43/16","
ROL,"EA 207"ĆWICZENIE WOJSKOWE "ANAKONDA 16 "16-06-06","16-06-17","SUP 40/16, VFR SUP 69/16, MIL SUP 43/16","
ROL,"EA 208"ĆWICZENIE WOJSKOWE "ANAKONDA 16 "16-06-06","16-06-17","SUP 40/16, VFR SUP 69/16, MIL SUP 43/16","
ROL,"EA 209"ĆWICZENIE WOJSKOWE "ANAKONDA 16 "16-06-06","16-06-17","SUP 40/16, VFR SUP 69/16, MIL SUP 43/16","
ROL,"EA 210"ĆWICZENIE WOJSKOWE "ANAKONDA 16 "16-06-06","16-06-17","SUP 40/16, VFR SUP 69/16, MIL SUP 43/16","
ROL,"EA 211"ĆWICZENIE WOJSKOWE "ANAKONDA  "16-06-06","16-06-17","SUP 40/16, VFR SUP 69/16, MIL SUP 43/16","
ROL,"EA 212"ĆWICZENIE WOJSKOWE "ANAKONDA  "16-06-06","16-06-17","SUP 40/16, VFR SUP 69/16, MIL SUP 43/16","
ROL,"EA 213"ĆWICZENIE WOJSKOWE "ANAKONDA 16 "16-06-06","16-06-17","SUP 40/16, VFR SUP 69/16, MIL SUP 43/16","
ROL,"EA 214"ĆWICZENIE WOJSKOWE "ANAKONDA 16 "16-06-06","16-06-17","SUP 40/16, VFR SUP 69/16, MIL SUP 43/16","
ROL,"EA 215"ĆWICZENIE WOJSKOWE "ANAKONDA 16 "16-06-06","16-06-17","SUP 40/16, VFR SUP 69/16, MIL SUP 43/16","
ROL,"EA 216"ĆWICZENIE WOJSKOWE "ANAKONDA 16  "16-06-06","16-06-17","SUP 40/16, VFR SUP 69/16, MIL SUP 43/16","
ROL,"EA 217"ĆWICZENIE WOJSKOWE "ANAKONDA 16 "16-06-06","16-06-17","SUP 40/16, VFR SUP 69/16, MIL SUP 43/16","
ROL,"EA 218"ĆWICZENIE WOJSKOWE "ANAKONDA 16 "16-06-06","16-06-17","SUP 40/16, VFR SUP 69/16, MIL SUP 43/16","
ROL,"EA 219"ĆWICZENIE WOJSKOWE "ANAKONDA 16 "16-06-06","16-06-17","SUP 40/16, VFR SUP 69/16, MIL SUP 43/16","
ROL,"EA 220"ĆWICZENIE WOJSKOWE "ANAKONDA 16 "16-06-06","16-06-17","SUP 40/16, VFR SUP 69/16, MIL SUP 43/16","
ROL,"EA 221"ĆWICZENIE WOJSKOWE "ANAKONDA 16 "16-06-06","16-06-17","SUP 40/16, VFR SUP 69/16, MIL SUP 43/16","
ROL,"EA 222"ĆWICZENIE WOJSKOWE "ANAKONDA 16 "16-06-06","16-06-17","SUP 40/16, VFR SUP 69/16, MIL SUP 43/16","
ROL,"EA 223"ĆWICZENIE WOJSKOWE "ANAKONDA 16 "16-06-06","16-06-17","SUP 40/16, VFR SUP 69/16, MIL SUP 43/16","
ROL,"EA 224"ĆWICZENIE WOJSKOWE "ANAKONDA 16  "16-06-06","16-06-17","SUP 40/16, VFR SUP 69/16, MIL SUP 43/16","
ROL,"EA 225"ĆWICZENIE WOJSKOWE "ANAKONDA 16 "16-06-06","16-06-17","SUP 40/16, VFR SUP 69/16, MIL SUP 43/16","
ROL,"EA 226"ĆWICZENIE WOJSKOWE "ANAKONDA 16 "16-06-06","16-06-17","SUP 40/16, VFR SUP 69/16, MIL SUP 43/16","
ROL,"EA 227"ĆWICZENIE WOJSKOWE "ANAKONDA 16 "16-06-06","16-06-17","SUP 40/16, VFR SUP 69/16, MIL SUP 43/16","
ROL,"EA 228"ĆWICZENIE WOJSKOWE "ANAKONDA 16 "16-06-06","16-06-17","SUP 40/16, VFR SUP 69/16, MIL SUP 43/16","
ROL,"EA 229"ĆWICZENIE WOJSKOWE "ANAKONDA 16 "16-06-06","16-06-17","SUP 40/16, VFR SUP 69/16, MIL SUP 43/16","
ROL,"EA 230"ĆWICZENIE WOJSKOWE "ANAKONDA 16 "16-06-06","16-06-17","SUP 40/16, VFR SUP 69/16, MIL SUP 43/16","
ROL,"EA 231"ĆWICZENIE WOJSKOWE "ANAKONDA 16 "16-06-06","16-06-17","SUP 40/16, VFR SUP 69/16, MIL SUP 43/16","
ROL,"EA 232"ĆWICZENIE WOJSKOWE "ANAKONDA 16 "16-06-06","16-06-17","SUP 40/16, VFR SUP 69/16, MIL SUP 43/16","
ROL,"EA 233"ĆWICZENIE WOJSKOWE "ANAKONDA 16 "16-06-06","16-06-17","SUP 40/16, VFR SUP 69/16, MIL SUP 43/16","
ROL,"EA 234"ĆWICZENIE WOJSKOWE "ANAKONDA 16 "16-06-06","16-06-17","SUP 40/16, VFR SUP 69/16, MIL SUP 43/16","
ROL,"EA 235"ĆWICZENIE WOJSKOWE "ANAKONDA 16 "16-06-06","16-06-17","SUP 40/16, VFR SUP 69/16, MIL SUP 43/16","
ROL,"EA 236"ĆWICZENIE WOJSKOWE "ANAKONDA 16 "16-06-06","16-06-17","SUP 40/16, VFR SUP 69/16, MIL SUP 43/16","
ROL,"EA 237"ĆWICZENIE WOJSKOWE "ANAKONDA 16 "16-06-06","16-06-17","SUP 40/16, VFR SUP 69/16, MIL SUP 43/16","


Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus