DroneRadar, również dla pilotów

DroneRadar.eu

W trosce o wspólne bezpieczeństwo coraz liczniejszej grupy użytkowników bezzałogowych statków powietrznych (UAV, BSP) potocznie nazywanymi dronami, opracowaliśmy dostępną na urządzenia iOS i Android aplikację DroneRadar. Można ją bezpłatnie pobrać na iTunes oraz Google Play.

Jedną z cech DroneRadar jest funkcja informowania o możliwości wykonania lotu bezzałogowym statkiem powietrznym w danym miejscu i czasie (za pomocą trzech kolorów - zielonego, żółtego i czerwonego). Aby przedstawić bieżący obraz sytuacji, narzędzie analizuje wszystkie dane o przestrzeniach powietrznych w Polsce. 

Celem nadrzędnym, który przyświecał nam od początku, było stworzenie takiego systemu, w którym bez znajomości zawiłych przepisów ruchu lotniczego, operatorzy bezzałogowców staliby się świadomymi użytkownikami przestrzeni powietrznej.

Liczba dronów cyklicznie się zwiększa. Po pierwsze stały się bardzo przystępne cenowo, a po drugie ich możliwości są imponujące. Poza funkcją modelarsko, hobbystyczno-zabawową, UAV-y, zaczynają realizować usługi. Ich zasięg i możliwości rosną niemalże wykładniczo. Dzisiaj w budżecie około 800 zł można zakupić bezzałogowy aparat latający, osiągający prędkość do 100 km/h i wysokości lotu kilku kilku kilometrów. Popularne stają się również modele latające, z funkcją FPV (First Person View) gdzie widok z kamery jest transmitowany do operatora w czasie rzeczywistym. Z takim urządzeniem, latanie poza zasięgiem wzroku jest możliwe, łatwe, a nawet ekscytujące.

Przepisy w kraju i na świecie szybko się zmieniają. Różne nadzory różnie podchodzą do tematu. Są kraje w których całkowicie zakazuje się lotów dronami. Przykładowo, w USA powstało restrykcyjne i kontrowersyjne prawo, nakazujące obowiązkowe rejestrowanie niemalże każdego modelu latającego.

W Polsce w dużym uproszczeniu, bez obowiązku zgłaszania, dozwolone są loty w zasięgu wzroku, modelami o masie do 25kg. W wydzielonych przestrzeniach, np. w CTR, wymagane jest jednak uzyskanie zgody. Loty poza zasięgiem wzroku, wymagają wydzielenia struktury powietrznej, najczęściej EA/ROL. Z resztą każdy pilot pewnie zauważył, że właśnie tych stref przybyło w ostatnim czasie całkiem sporo.

Nie będzie przesadą, jak napiszemy, że Polska przestrzeń powietrzna jest skomplikowana. Dopiero połączenie wszystkich informacji z wielu źródeł (AIP, AIP Suplement, NOTAM, AUP) daje obraz sytuacyjny w zadanym czasie. Informacje mają różny format i charakter, a strefy mają swój czas życia. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, iż niektóre strefy tego samego typu są aktywne przez cały czas, innych zaś, aktywność regulowana jest stałymi godzinami i/lub dokumentami AUP/NOTAM, publikowanymi przez PAŻP.

W celu zapewnienia spójnego, jednolitego i aktualnego dostępu do informacji o przestrzeni powietrznej, opracowaliśmy system, agregujący dane z wielu źródeł, prezentujący na jednej stronie w łatwej do zrozumienia formie, aktywność wszystkich stref. Linią przerywaną, oznaczyliśmy nieaktywne elastyczne struktury powietrzne. Strefy wypełnione kolorami są aktywne na stałe, lub aktywne w wybranym czasie. Im kolor ciemniejszy i bardziej czerwony, ograniczenia są większe.

Po lewej stronie na górze dostępne są dwa guziki do włączania warstw z lotniskami i przestrzeniami.

Aplikacja DroneRadar dostępna na urządzenia mobilne (iOS i Android) za pomocą trzech kolorów, informuje o możliwości wykonania lotu UAV do wysokości 150m AGL.
Kolor zielony oznacza, że można latać UAV,
żółty że istnieją ograniczenia i trzeba uzyskać zgodę,
czerwony obowiązuje zakaz lotów.DroneRadar umożliwia rejestrowanie miejsc wykonywania lotów UAV. Check-In, tworzy wirtualną przestrzeń o promieniu 500m i wysokości 150m AGL. Informacja gdzie aktualnie wykonywane są loty, jest automatycznie w trybie Live prezentowana na mapie droneradar.eu. Do informacji mają dostęp wszyscy, tak, więc wykonując loty na lotnisku, możemy sprawdzić, czy ktoś w pobliżu lata bezzałogowcami. Oczywiście zgłaszanie miejsc, działa na zasadzie dobrej woli. Stąd trzeba założyć, że aplikacja nie pokaże wszystkich miejsc w których wykonywane są loty UAV.

Polecamy pilotom pobranie DroneRadar i sprawdzanie w danym miejscu zajętości przestrzeni powietrznych, od GND do górnej granicy FIR Warszawa. Po nowym roku, udostępnimy aplikację dedykowaną dla pilotów, z funkcjami pomocnymi do planowania lotów.

Dodatkowo, w styczniu, zintegrujemy funkcjonalność agregacji informacji o przestrzeniach do popularnej strony lotniska.dlapilota.pl. System jest współtworzony z autorami serwisu fotolatanie.pl

Mamy ogromną nadzieję, że aplikacja DroneRadar przyczyni się do podniesienia świadomości operatorów, a nam pilotom pozwoli uniknąć przykrych niespodzianek. DroneRadar uzyskał pozytywną rekomendacje ULC, PKBWL i LPR.

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus