AERO AT korzysta z dobrej koniunktury - wywiad

AT-3

W związku z pozytywnymi informacjami odnośnie zwiększania produkcji przez firmę AERO AT, zapytaliśmy jej autoryzowanego przedstawiciela na Polskę, Zbigniewa Nowaka o bieżącą sytuację w firmie i najbliższe jej plany.

Dlapilota.pl: Proszę powiedzieć, ile i jakie obecnie statki powietrzne znajdują się w fazie produkcji w zakładach AT-3:

Zbigniew Nowak:
AERO AT produkuje głównie samoloty AT-3  R100. Aktualnie w procesie produkcji są 4 samoloty.

Dlapilota.pl: Ile zamówień posiada aktualnie firma w podziale na Polskę i zagranicę?

ZN:
W tym roku, przewidujemy 6 zamówień na samoloty z rynku chińskiego oraz zamówienia na co najmniej 9 kolejnych samolotów z rynku europejskiego (dane z kwietnia 2018).

Dlapilota.pl: W kwietniu bieżącego roku firma AERO AT uczestniczyła w targach lotnictwa ogólnego AERO w Niemczech. Jakie są efekty promocji na tej imprezie i czy wizyta tam przełożyła się na zdobycie dodatkowych zamówień?

ZN:
Ze względu na solidną metalową strukturę oraz właściwości lotne, samolot AERO AT cieszył się dużym zainteresowaniem uczestników AERO 2018, zwłaszcza wśród ośrodków szkolenia  lotniczego, co w parze z konkurencyjną ceną przełożyło się na zdobycie wielu nowych kontaktów.


Dlapilota.pl: Czy z Państwa perspektywy zauważalna jest zmiana koniunktury na polskim rynku general aviation?

ZN:
Zdecydowanie tak. W ostatnim czasie otrzymujemy wiele zapytań ofertowych od  prywatnych użytkowników oraz ośrodków szkolenia, które są na etapie wymiany floty. Już pod koniec ubiegłego roku zdobyliśmy zamówienia na kilka samolotów. A w tym roku prowadzimy negocjację na kolejne dostawy do prywatnych ośrodków szkolenia, aeroklubów jak również mamy nadzieję, że polskie uczelnie wyższe do szkolenia lotniczego zakupią AT3-ki.  Uczelnie w Dęblinie, Chełmie, Rzeszowie i Katowicach potrzebują do celów szkoleniowych w najbliższych latach  łącznie ponad 20 samolotów tej klasy. Polska konstrukcja w polskim ośrodku szkolenia jest to nasze marzenie, które mamy nadzieję spełnić w najbliższym czasie. Nasze biuro konstrukcyjne wprowadza szereg zmian i modyfikacji do samolotu by spełnić rosnące wymagania polskich i zagranicznych klientów.


Dlapilota.pl: I na koniec prosimy właśnie o przybliżenie informacji odnośnie wprowadzanych modernizacji i przedstawienie planów na najbliższą przyszłość...

ZN:
AERO AT planuje modyfikacje samolotu AT-3 R100 poprzez zwiększenie masy użytkowej do 630 kg. Ponadto w ostatnim czasie otrzymaliśmy zatwierdzenie EASA na zbiorniki paliwa w skrzydłach, zwiększając pojemność paliwa do 100l. W poprzednim roku zatwierdzonych zostało przez EASA w sumie 20 zmian, z czego najważniejszą zmianą jest możliwość zabudowania silnika ROTAX 912iSc, charakteryzującego się obniżonym o około 30% zużyciem paliwa. Aero AT aktualnie poza modyfikacjami samolotu, skupia się na poszerzaniu rynków zbytu  oraz poszukiwaniu nowych użytkowników. W ostatnim czasie firma Aero AT zmieniła stronę internetową oraz logo. Zapraszam do jej odwiedzenia www.aero.com.pl

Dlapilota.pl: Dziękujemy za rozmowę.

ZN:
Dziękuję.

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus