1 sierpnia zmienia się częstotliwość (kanał) BABICE INFORMACJA

Lotnisko Warszawa Babice, fot. Stanisław Drzewiecki

Centrum Usług Logistycznych - Lotnisko Warszawa Babice, organ zarządzający lotniskiem EPBC informuje, iż od 1 sierpnia 2019 r. zmienia się częstotliwość BABICE INFORMACJA. Od tego dnia będzie ona dostępna na częstotliwości – 119,180 MHz.

Notam:
G1013/19
BABICE INFORMATION FREQ CHANGED:
READ: 119.180MHZ
INSTEAD OF: 119.175MHZ

FROM: 01 AUG 2019  00:00   TO: PERM

Lotnisko Warszawa - Babice jest lotniskiem współużytkowanym, przeznaczonym do wykorzystywania przez statki powietrzne lotnictwa państwowego (lotnictwa służb porządku publicznego, wojskowe.) oraz cywilne lotnictwa niekomunikacyjnego.

Udostępnienie lotniska do działalności operacyjnej, a także stałego bazowania odbywa się na podstawie zasad określonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na mocy umów zawartych przez Zarządzającego lotniskiem Warszawa-Babice.

Udostępnienie lotniska do doraźnej działalności operacyjnej lub okresowego bazowania statków powietrznych, odbywa się każdorazowo na podstawie zgody lub umowy z Zarządzającym lotniskiem. Sposoby i warunki wykorzystywania lotniska opublikowane są w Zbiorze Informacji Lotniczej - Polska (AIP-Polska) oraz AIP-VFR.


Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!

Czytaj również: Jak zidentyfikować kanał 8.33 kHz?

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus