II Leszczyńskie Zawody Samolotowe

II Leszczyńskie Zawody Samolotowe

Centralna Szkoła Szybowcowa zaprasza w dniach 19-21.09.2014 r. na II Leszczyńskie Zawody Samolotowe, które zostaną rozegrane na lotnisku Leszno –Strzyżewice EPLS.

Organizator zawodów: Centralna Szkoła Szybowcowa AP Leszno

Zawody będą rozgrywane w załogach: jedno (I pilot) lub dwuosobowych (I pilot i II pilot). I pilot (d-ca statku powietrznego) powinien posiadać ważną licencję pilota samolotowego i doświadczenie w lotach nawigacyjnych umożliwiające bezpieczne wykonanie tras zawodniczych. II pilotowi nie stawia się żadnych wymagań co do kwalifikacji lotniczych.

W ramach zawodów przewiduje się rozegranie dwóch konkurencji nawigacyjnych w oparciu o regulamin zawodów nawigacyjnych. Każda konkurencja będzie zakończona próbą lądowania na celność. Do rozegrania zawodów wymagane będzie rozegranie minimum jednej konkurencji nawigacyjnej.

Obowiązkowa opłata regulaminowa wynosi 150 złotych na załogę. W ramach opłaty regulaminowej każda załoga otrzyma 2 mapy w skali 1:200 000 oraz komplet zdjęć do rozpoznania. Wpływy z opłat regulaminowych służą również do pokrycia kosztów organizatora (koszt przygotowania tras nawigacyjnych, transportu sędziów, materiałów biurowych itp.)

Każda załoga powinna posiadać minimum jeden rejestrator lotu do oceny przebiegu lotu. Możliwość wypożyczenia kilku rejestratorów u organizatora.

Wszystkie samoloty biorące udział w zawodach muszą być wyposażone w sprzęt do polowego kotwiczenia oraz muszą posiadać niezbędną ilość oleju na wykonanie lotów zawodniczych. (Łączny czas ogólny konkurencji ok. 2,5h).

Program zawodów:

Czwartek, 18 wrzesień 2014 r.
- od godz. 12.00 – zlot i rejestracja zawodników
- 12.00 – 18.00 – loty treningowe

Piątek, 19 wrzesień 2014 r.
- 09.30 - koniec zlotu i rejestracji zawodników
- 09.30 - otwarcie zawodów i odprawa zawodników
- 10.00 - początek próby obliczeniowej
- 11.15 - początek trasy nawigacyjnej

Sobota, 20 wrzesień 2014 r.
- 09.30 - odprawa zawodników
- 09.45 - początek próby obliczeniowej
- 11.00 - początek trasy nawigacyjnej
- 18.00 - zakończenie zawodów połączone z biesiadą lotniczą

Niedziela, 21 wrzesień 2014 r.
- 9.00 – 14.00 - odlot uczestników.

Warunki uczestnictwa - zgłoszenia:
1. Osoby zainteresowane udziałem w II LZS zobowiązane są do przesłania zgłoszenia w terminie nie później niż do 15 września 2014 r. do godz. 19.00, osobiście lub pocztą elektroniczną na adres info@cssleszno.eu.
2. Zgłoszenie na zawody powinno zawierać wypełniony formularz zgłoszenia.

Więcej informacji na stronie: www.cssleszno.eu

Źródło: CSS AP w Lesznie
comments powered by Disqus