Szkolenie metodyczne połączone z odprawą rozliczeniowo-zadaniową SIL

Szkolenie metodyczne połączone z odprawą rozliczeniowo-zadaniową SIL

W dniach 16-17.06.2014 r. w Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego odbyło się „Szkolenie metodyczne połączone z odprawą rozliczeniowo-zadaniową Służby Inżynieryjno - Lotniczej w zakresie realizacji szkolenia specjalistycznego w I połowie 2014 r. oraz zadań szkoleniowych w II połowie 2014 roku”.

W szkoleniu uczestniczyli Szefowie Zespołu Nadzoru Technicznego 1. i 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego, Szefowie Pionu - Szefowie Techniki Lotniczej 1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych, 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej oraz Dowódcy Grup Obsługi Technicznej jednostek podległych Dowództwu Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych.

Podczas pierwszego dnia szkolenia omówiono m. in. realizację szkolenia specjalistycznego personelu SIL w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych, Wojskowej Akademii Technicznej, Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego w 2013 roku. Przedstawiciel Inspektoratu Szkolenia DG RSZ przedstawił „Strukturę, zadania i zakres kompetencji Inspektoratu Szkolenia DG RSZ w kontekście funkcjonowania Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego”. Przedstawiciel ITWL omówił „Realizację prostych czynności obsługowych na wojskowych statkach powietrznych w świetle przepisów EMAR”. Zagadnienie „Bezzałogowych Systemów Powietrznych - stan aktualny technologii i wyzwania” zaprezentował przedstawiciel WAT. Pierwszy dzień zakończył panel dyskusyjny dotyczący poprawy efektywności szkolenia personelu SIL.

Bardzo podniosłym akcentem podczas pierwszego dnia odprawy było wręczenie odznaczenia. Na wniosek Prezesa Dęblińskiego Koła nr 17 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego st. chor. szt. rez. Mirosława Błażejczyka za upowszechnianie w społeczeństwie patriotycznych tradycji walk niepodległościowych narodu polskiego oraz wiedzę o poniesionych w tej walce ofiarach Prezydium Zarządu Okręgowego w Lublinie Uchwałą nr.1/13 z dnia 15.01.2014r. nadała szefowi Oddziału Kształcenia Zawodowego Inspektoratu Szkolenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych płk. Włodzimierzowi Chupce Honorowy Krzyż z Szablami za wybitne zasługi dla Związku.

Drugi dzień zdominowała tematyka szkolenia SIL w centrum Szkolenia i Doskonalenia Personelu lotniczego WSOSP i podchorążych WAT, możliwości obsługowe pododdziałów SIL podczas szkolenia specjalistycznego, językowego oraz doskonalenia zawodowe personelu SIL. Odprawę zakończyło podsumowanie i postawienie zadań w zakresie szkolenia personelu SIL na druga połowę 2014 roku.

Źródło: Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego w Dęblinie
comments powered by Disqus