European Network of U-space Demonstrators – Pierwsze Spotkanie

Inauguracyjna konferencja European Network of U-space Demonstrators w Brukseli (fot. cedd.pl)

W dniu 14.11.2018 roku w siedzibie Eurocontrol w Brukseli odbyła się inauguracyjna konferencja European Network of U-space Demonstrators. Uczestnicy spotkali się w charakterze roboczym po raz pierwszy od października, kiedy to Komisarz Transportu Violeta Bulc dokonała inicjacji Europejskiej Sieci Demonstratorów U-space.

Polskę reprezentowali: Małgorzata Darowska z Ministerstwa Infrastruktury, Mateusz Kotliński z Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz Bartosz Brzozowski z firmy HAWK-e.

Podczas spotkania zostały przedstawione doświadczenia wybranych członków Sieci w zakresie demonstratorów dronów oraz plany testowania usług i nowych aplikacji z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych. Swoje prezentacje wygłosili między innymi: instytucja zapewniająca służby ruchu lotniczego z Wielkiej Brytanii – NATS, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Europejska Agencja Kosmiczna, szwajcarska władza lotnicza – FOCA, Eurocontrol oraz Ernst and Young.

Reprezentujący PAŻP Mateusz Kotliński poinformował o udziale Agencji, ULC i innych polskich instytucji w demonstratorach dronów, przybliżył też założenia inicjatywy CEDD. W prezentacji zostały wskazane plany testowania i rozwoju usług na potrzeby U-space.

Wskazano także elementy, na których obecnie skupia się PAŻP i współpracujące z nim instytucje oraz wypunktowano obszary, uznawane przez stronę polską za kluczowe do rozważenia i wypracowania na forum Sieci.

Przedstawiciele Polski przedstawili konkretne propozycje udziału polskich instytucji w rozwoju Sieci, mające zagwarantować szybszą implementację usług i stanowiące wartość dodaną dla pozostałych członków oraz samej koncepcji U-space w całej Europie.

Spotkanie zakończyło się częścią warsztatową, podczas której ustalano zakres dalszych prac w zakresie prawodawstwa, standardów, operacji lotniczych oraz technologii.

Źródło: cedd.pl
comments powered by Disqus