DroneLAB Środowisko – zaproszenie do testów

Dron nad wodą (fot. PAŻP)

Zaprosze dla przedstawicieli branży Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) do przedstawienia rozwiązań w zakresie monitorowania składowisk odpadów oraz wykonania testów wybranej technologii we współpracy z CEDD

Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów (CEDD) oraz Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju (INNOWO) w ramach prac DroneLABu Środowisko, zapraszają przedstawicieli branży BSP do zgłaszania dostępnych technologii i rozwiązań, które mogłyby pomóc Jednostkom Samorządu Terytorialnego (JST) zyskać lepszą kontrolę nad otwartymi, legalnymi obszarami składowania odpadów oraz ograniczyć ryzyka środowiskowe dla tych obszarów.

DroneLAB Środowisko zaprasza do zgłaszania istniejących technologii i rozwiązań w zakresie ochrony środowiska składowisk odpadów, odpowiadających na najpoważniejsze zdiagnozowane wyzwania.

Zgłoszona baza rozwiązań pozwoli koordynatorom DroneLABu Środowisko:
• zebrać wiedzę na temat dostępnych na rynku rozwiązań,
• wytypować usługę, która zostanie poddana testom w ramach DroneLabu,
• opracować niezbędną dokumentację umożliwiającą przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Opracowanie szczegółowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla wybranej i przetestowanej w ramach DroneLABu Środowisko usługi, otworzy kolejny obszar rynku dla rozwiązań z wykorzystaniem Bezzałogowych Statków Powietrznych.

Pozyskane dane posłużą do wyboru jednej usługi, wykonania jej testów oraz wypracowania wytycznych do stworzenia jej standardu.

Zgłoszenia, jako wypełniony załącznik, należy przesyłać na adres m.dziekanski@metropoliagzm.pl

Więcej informacji oraz formularz zgłoszenia do dialogu technicznego na stronie www.cedd.pl

Źródło: cedd.pl
comments powered by Disqus