Zgrupowanie instruktorów spadochronowych

Zgrupowanie spadochroniarzy na lotnisku w Babich Dołach

Na lotnisku 43. Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni Babich Dołach od 26 kwietnia trwa zgrupowanie instruktorów spadochronowych. W szkoleniu zorganizowanym przez Gdyńską Brygadę Lotnictwa Marynarki Wojennej uczestniczy 22 skoczków z Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych.   

Celem szkolenia, które potrwa do 6 maja, jest doskonalenie organizacji i metodyki szkolenia spadochronowego oraz podtrzymanie nawyków postępowania w sytuacjach awaryjnych. W Marynarce Wojennej szkolenie spadochronowe jest obowiązkowym elementem szkolenia wysokościowo – ratowniczego wszystkich załóg samolotów i śmigłowców oraz podstawą do podtrzymania uprawnień dla instruktorów spadochronowych. Instruktorzy aby utrzymać uprawnienia muszą systematycznie doskonalić swoje umiejętności. Mają obowiązek wykonać rocznie co najmniej 20 skoków. Po omówieniu programu, metodyki szkolenia i zasad bezpieczeństwa przystąpiono do zajęć praktycznych. Pierwsze skoki obecnego zgrupowania odbywają się ze śmigłowca Mi-17. Kolejne będą realizowane z samolotu transportowego An-28 TD.

Zgrupowaniem dowodzi kpt. mar. Sebastian Smuga z Dowództwa Brygady Lotnictwa MW. Wspierają go kpt. mar. Mirosław Orzeszek – zastępca dowódcy zgrupowania do spraw szkolenia w powietrzu oraz kpt. mar. Marek Szwedo – zastępca do spraw szkolenia na ziemi.

Źródło: Brygada Lotnictwa MW
comments powered by Disqus