Nowe struktury organizacyjne i zmiany kadrowe w Brygadzie Lotnictwa MW

Inauguracja roku szkoleniowego w 43. Bazie Lotnictwa Morskiego/ fot. kmdr ppor. Czesław Cichy

W poniedziałek, 3 stycznia, podczas uroczystych zbiórek na lotniskach Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej w Gdyni Babich Dołach, Siemirowicach i Darłowie zainaugurowano nowy rok szkoleniowy. Od 1 stycznia lotnictwo morskie funkcjonuje w zmienionej strukturze organizacyjnej.

Z ostatnim dniem ubiegłego roku funkcjonujące dotąd samodzielnie eskadry lotnicze zostały rozformowane i włączone w struktury przeformowanych baz lotniczych. Od 1 stycznia 2011 roku Dowództwu Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej w Gdyni Babich Dołach podlegają dwie jednostki:

  • 43. Baza Lotnictwa Morskiego (43 BLotM) w Gdyni Babich Dołach;

  • 44. Baza Lotnictwa Morskiego (44 BLotM) w Siemirowicach i Darłowie.


W strukturze przeformowanych baz główne pododdziały stanowią Grupy Lotnicze, Grupy Techniczne, Grupy Wsparcia oraz Wojskowe Porty Lotnicze. W skład 44. Bazy Lotnictwa Morskiego weszły dwie Grupy Lotnicze – stacjonujące na lotniskach w Siemirowicach i Darłowie.

Decyzją Ministra Obrony Narodowej z 14.12.2010 roku na stanowisko dowódców nowych jednostek z jednoczesnym awansem do stopnia komandora wyznaczeni zostali:

  • kmdr por. pil. Wiesław Cuper – dotychczasowy szef szkolenia Gdyńskiej Brygady Lotnictwa MW – na dowódcę 43. Bazy Lotnictwa Morskiego;

  • kmdr por. pil. Jarosław Andrychowski – dowódca rozformowanej 30. Kaszubskiej Eskadry Lotniczej – na dowódcę 44. Bazy Lotnictwa Morskiego.


Dowódca 43. Bazy Lotniczej MW kmdr Mirosław Badurowicz decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 19.11.2010 został wyznaczony na stanowisko szefa Oddziału Infrastruktury Wojskowej, Ochrony Środowiska i Dyslokacji w Zarządzie Planowania Rozwoju MW (N-5) Dowództwa Marynarki Wojennej. Dowódca 44. Bazy Lotniczej MW kmdr Krzysztof Grudnowski z końcem listopada 2010 roku zakończył pełnienie zawodowej służby wojskowej i pożegnał się z mundurem.

Dowódca rozformowanej z końcem 2010 roku 29. Darłowskiej Eskadry Lotniczej kmdr por. pil. Paweł Smereka wyznaczony został na dowódcę Grupy Działań Lotniczych w 43. Bazie Lotnictwa Morskiego a dowódca 28. Puckiej Eskadry Lotniczej kmdr por. pil. Roman Tański objął obowiązki szefa szkolenia Brygady Lotnictwa MW.

kmdr ppor. Czesław Cichy
 

Źródło: Brygada Lotnictwa MW
comments powered by Disqus