BLMW uczci stulecie lotnictwa morskiego

Sto lat lotnictwa morskiego - niebieskie tło (fot. BLMW)

Sto lat temu, w lipcu 1920 roku, pięć miesięcy po symbolicznych zaślubinach Polski z Bałtykiem powstała w Pucku Baza Lotnictwa Morskiego. Już po dwóch tygodniach, mechanicy, dysponując zaledwie kilkoma wrakami, pozostawionymi przez armię pruską, zmontowali wodnosamolot typu Friedrichshafen FF.33 H, którym, w dniu 15 lipca 1920 r, pierwszy lot nad Morzem Bałtyckim wykonał chor. pil. Andrzej Zubrzycki. Dzień ten uznawany jest za symboliczną datę narodzin polskiego lotnictwa morskiego.

Dla podkreślenia roli Pucka, kolebki polskiego lotnictwa morskiego pod koniec ubiegłego roku Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej rozpoczęła proces przygotowań, do uczczenia 100 lat obecności polskich skrzydeł nad Bałtykiem, uroczystą zbiórką żołnierzy brygady, na rynku w Pucku. Wraz z partnerami: Miastem Puck i Stowarzyszeniem Historycznym Morskiego Dywizjonu Lotniczego. – W tym celu, już w lutym br. zainicjowaliśmy serię spotkań, w trakcie których ustaliliśmy zarys współpracy. Niestety, harmonogram naszych działań przygotowawczych wystawiony został na próbę wraz z początkiem marca i postępującą pandemią koronawirusa – tłumaczy kmdr ppor. Marcin Braszak, Rzecznik Prasowy BLMW.

Z większości planowanych przedsięwzięć musieliśmy, ze zrozumiałych względów, zrezygnować. Trudno byłoby realizować jakiekolwiek spotkania w sferze publicznej, w warunkach koniecznego dystansu społecznego, stąd decyzja o anulowaniu uroczystej zbiórki na rynku w Pucku oraz towarzyszącym jej przedsięwzięć – informuje kmdr ppor. Marcin Braszak

W przeddzień święta, tj. 14 lipca złożone zostaną wiązanki kwiatów w miejscach pamięci lotnictwa morskiego, w Pucku.

15 lipca rozpocznie się zbiórką pododdziałów BLMW na terenie 43. Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni-Babich Dołach. Ze względów epidemicznych zbiórka będzie miała jednak charakter zamknięty. – Po zbiórce uczestniczyć będziemy w uroczystej mszy św. w intencji lotników morskich, w Kościele Garnizonowym w Gdyni-Oksywiu. Tam też nastąpi odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej 100 leciu lotnictwa morskiego. Wcześniej złożymy także wiązankę kwiatów pod obeliskiem poświęconym lotnikom morskim, na cmentarzu garnizonowym MW w Gdyni-Oksywiu – dodaje Rzecznik Prasowy BLMW.

Źródło: Brygada Lotnictwa MW
comments powered by Disqus