Weź udział w I Mistrzostwach Polski Pilotów w Narciarstwie Biegowym oraz XXXI Bieszczadzkim Biegu Lotników

I Mistrzostwach Polski Pilotów w Narciarstwie Biegowym

18 lutego, w Ustjanowej Górnej k. Ustrzyk Dolnych na trasach im. Stanisława Nahajowskiego odbędą się I Mistrzostwa Polski Pilotów w Narciarstwie Biegowym oraz XXXI Bieszczadzki Bieg Lotników. Jest to impreza non profit mająca na celu zintegrowanie środowiska lotniczego oraz przygotowanie do sezonu lotniczego.

Ustjanowa to kolebka polskiego szybownictwa. Po wielu latach piloci wracają do miejsca gdzie zaczynały się kariery lotnicze wielu asów polskiego lotnictwa. W ramach XXXI Bieszczadzkiego Biegu Lotników w dniu 18 lutego 2018 roku rozegrane zostaną także I Mistrzostwa Polski Pilotów w Narciarstwie Biegowym. Zawody odbędą się na dystanse 20km dla pilotów, 10km dla pilotek w biegu głównym lub 5km w biegu ogólnym.


Program zawodów:

17.02.2018 (sobota):

 • Godz. 8:00 – 10:00 wydawanie numerków startowych – trasa w Ustjanowej
 • Godz. 10:00 – złożenie kwiatów pod pomnikiem Lotników w Ustjanowej
 • Godz. 11:00 – start dzieci i młodzieży

Dystanse i kategorie wiekowe:

 • Godz. 11:00 - dystans 3 km – ur. 2003-2004 dziewcząt i chłopców
 • Godz. 11:20 – dystans 2 km – ur. 2005-2006 dziewcząt i chłopców
 • Godz. 11:40 - dystans 1 km – ur. 2007-2008 dziewcząt i chłopców
 • Godz. 12:00 - dystans 0,5 km – ur. 2009 - i mł. dziewcząt i chłopców
 • Godz. 13:00 – zakończenie zawodów – trasa w Ustjanowej
 • Godz. 18:00 - 20:00 - wydawanie numerków startowych do biegów w 17.02.2018 –SP Ustianowa,

18.02.2018 (niedziela)

 • godz.: 8:00-10:15 wydawanie numerków startowych – trasa w Ustjanowe
 • godz.: 10:00 złożenie kwiatów pod Obeliskiem im. Stanisława Nahajowskieg
 • godz.: 11:00 Start wspólny do biegu głównego – KATEGORIA OPEN kobiet i mężczyzn
 • Limit czasowy w biegu głównym 2,5 godz.
 • godz.: 11:05 Dyst. 5,0 km – Bieg o Puchar Stanisława Nahajowskiego (start wspólny):
 • godz.: 14:15 zakończenie zawodów, rozdanie nagród - trasa w Ustjanowej

Kategorie    Wiek    Rocznik
K/M I         18-29    2000-1989
K/M II        30-39    1988-1979
K/M III      40-49    1978-1969
K/M IV      50-59    1968-1959
K/M V       60-69    1958-1949
K/M VI          70 >    1948 >


W ramach XXXI edycji Bieszczadzkiego Biegu Lotników odbędą się:

 • Puchar Polski Amatorów (do klasyfikacji Pucharu Polski)
 • Bieg o Puchar Stanisława Nahajowskiego – 5 km CL (kobiety i mężczyźni)
 • Zawody resortowe (regulaminy wewnętrzne) służb mundurowych, leśników itp.

a) Miejsce startu – Stadion Biegowy – Trasy pod Żukowem – Ustianowa Górna
b) Zgłoszenia i opłata startowa do biegu głównego 20 km dla mężczyzn i 10 km dla kobiet oraz do biegu  na dystansie 5 km.

 • w terminie do 14.02.2018 – 30 zł
 • oraz w dniu zawodów (maksymalnie 30 osób) – 60 zł
 • Zawodnicy w kategorii dzieci i młodzieży oraz startujący na 5 km w grupie do 16 lat zwolnieni są z opłaty startowej
 • UWAGA: zawodnik, który dokona  zgłoszenie a nie dokona opłaty do 14.02.2018 nie będzie wpisany na listę startową. Na listę wpisany zostanie w dniu zawodów po wpłacie 60 zł.

c) Wpisowe wpłacać należy bezpośrednio na konto podane na formularzu zgłoszeniowym z dopiskiem Bieszczadzki Bieg Lotników.
d) W ramach opłaty zawodnik otrzymuje: numer startowy z Chipem, pamiątkowy medal, napoje i posiłki na trasie oraz na mecie zawodów,
e) Uwaga! W przypadku odwołania zawodów z powodu braku śniegu opłata przechodzi na letnią edycję biegu lotników lub na kolejną edycję zimową
f) W przypadku rezygnacji z uczestnictwa, opłata startowa nie podlega zwrotowi i nie przechodzi na następny rok.
g) Zawodnicy z zagranicy muszą posiadać ważną Międzynarodową Kartę Ubezpieczenia
h) Przydzielanie numerów startowych:

 • Numer startowy, a tym samym miejsce startowe zależy od wyniku uzyskanego w XXX edycji  Biegu  Lotników na dystansie 20 km i 10 km, oraz wyników uzyskanych w poprzednim sezonie narciarskim.


Bieszczadzki Bieg Lotników - nagrody pieniężne oraz puchary:

 • w biegu głównym kobiet i mężczyzn – 6 pierwszych zawodników/czek w kategorii OPEN
 • dla najlepszego (I miejsca) zawodnika i zawodniczki – ob. obywateli polskich w biegu głównym nagrody w postaci vouchera – pobyt weekendowy w Hotelu Arłamów
 • w kategoriach wiekowych (miejsca od I do III): puchary, przy czym zawodnicy, którzy uplasują się w kategorii OPEN w I szóstce nie otrzymają nagród w kategoriach wiekowych Bieszczadzkiego Biegu Lotników. Nagrody te otrzymają zawodnicy następni w klasyfikacji
 • wszyscy uczestnicy otrzymają okolicznościowy medal

Zgłoszenia:

Zgłoszenia do wszystkich biegów (17 i 18.02.2018) w terminie do 14.02.2018 przez formularz na stronie: www.kepasport.pl


Organizatorem biegu jest Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych, a współorganizatorami Polski Związek Narciarski, Stowarzyszenie Bieszczadzki Bieg Lotników, Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych, Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego w Ustjanowej Górnej, Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady", Narciarska Szkoła Sportowa w Ustrzykach Dolnych oraz Ustrzycki Dom Kultury.


Dodatkowe informacje dot. Biegu Lotników można uzyskać w Biurze Zawodów, na stronie: www.bielotnikow.pl oraz u Komandora Biegu, tj. Marek Konopka tel. 504 189 760.

Źródło: bieglotnikow.pl
comments powered by Disqus