BB AERO zaprasza na weekendowe szkolenia lotnicze

Kokpit samolotu ULM 3X47 NAWIGATOR BB AERO

Firma BB AERO zaprasza na weekendowy kurs dla kandydatów na instruktorów samolotów ultralekkich, który odbędzie się w dniach od 30 listopada br. do 18 stycznia 2014 r. Zgłoszenia kandydatów są przyjmowane do 27 listopada, a warunkiem rozpoczęcia kursu będzie zgłoszenie się minimum 5 osób.

Dla bezrobotnych kandydatów istnieje także możliwość sfinansowania kursu przez Urząd Pracy, gdyż BB AERO figuruje w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych WUP w Katowicach (nr. 2.24/00170/2012). Nadal też weryfikowani są piloci do uzyskania polskiego świadectwa kwalifikacji pilota UACP. U instruktora BB AERO, który posiada uprawnienia egzaminatora LKE, można wykonać egzamin państwowy.

Wszelkie szczegóły dostępne są pod tym linkiem
 
BB AERO umożliwia również zdobycie świadectwa kwalifikacji pilota samolotów ultralekkich w którym szkolenie teoretyczne prowadzone jest metodą e-learningową, gdzie jedynie 10% kursu, czyli 6 godzin zajęć spędza się na lotnisku. Celem szkolenia jest nauczenie ucznia - pilota bezpiecznego wykonywania lotów na samolotach ultralekkich w warunkach odpowiadających przepisom o lotach z  widocznością (VFR).

WYMAGANIA DO WYDANIA ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI PILOTA UACP

Kandydat ubiegający się o wydanie Świadectwa Kwalifikacji Pilota Samolotu Ultralekkiego (UACP) musi mieć:

•    ukończone 16 lat;
•    ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie do szkolenia na samolocie ultralekkim;
•    zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lotniczego.

SZKOLENIE TEORETYCZNE

Szkolenie teoretyczne realizowane jest w metodą e-learningu - 54 h i seminarium praktycznego - 6 h (zawiera w sobie po 10% ilości godzin każdego przedmiotu):

Lp    Przedmioty szkolenia:
1)    Prawo lotnicze;
2)    Człowiek - możliwości, ograniczenia;
3)    Meteorologia;
4)    Łączność;
5)    Nawigacja;
6)    Procedury operacyjne;
7)    Osiągi i planowanie lotu;
8)    Zasady lotu;
9)    Bezpieczeństwo lotów;
10)  Obsługa statku powietrznego i wyposażenia.
 
Szkolenie do Świadectwa Kwalifikacji Pilota UACP z upr. podst. UAP(L) obejmuje minimum 28 godzin lotu i składa się z:
 
SZKOLENIE PRAKTYCZNE:


•    Loty po kręgu i do strefy
•    Starty i lądowania w ograniczonym terenie/lądowisku tymczasowym
•    Przeloty VFR
 
Do szkolenia praktycznego można dopuścić osobę, która:

•    Posiada uwierzytelnione zezwolenie rodziców lub prawnych opiekunów na odbycie szkolenia lotniczego na samolotach UL, jeśli jest to osoba, która nie ukończyła 18 lat;
•    Ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs teoretyczny lub ukończy go przed pierwszym lotem samodzielnym, a jeżeli od jego ukończenia upłynęło ponad 12 miesięcy – posiada aktualne KWT;
•    Ukończyła 16 lat lub ukończy 16 lat przed pierwszym lotem samodzielnym;
•    Posiada aktualne orzeczenie lotniczo – lekarskie o zdolności psychofizycznej do szkolenia w pilotażu na samolotach ultralekkich lub uzyska je przed pierwszym lotem samodzielnym;
 
Kurs odbywa się na lotnisku Gotartowice w Rybniku samolotem 3X47 NAWIGATOR. Część teoretyczna z wykorzystaniem e-learningu kosztuje 978,00 zł, natomiast część praktyczna 13 247 zł.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj

Firma BB AERO posiada jeszcze w sprzedaży książki pilota samolotów ultralekkich.

Źródło: BB Aero
comments powered by Disqus