Rozwój zdolności druku 3D dla sektora obronnego i lotniczego

Członkowie zespołu Renishaw odwiedzają Centrum Rozwoju Noweych Produktów w BAE Systems w Samlesbury (fot. BAE Systems)

Firmy BAE Systems i Renishaw podpisały umowę o współpracy na rzecz rozwoju zdolności wytwarzania przyrostowego dla sektora obronnego i lotniczego, mających poprawić wydajność, zmniejszyć koszty i przyspieszyć procesy produkcji samolotów bojowych w przyszłości.

Podpisane memorandum (MoU) określa zakres prac obu firm, w celu wspólnego wykorzystania ich wiodącej na świecie specjalistycznej wiedzy z zakresu wytwarzania przyrostowego (znanego również jako druk 3D). Pozwoli to zmaksymalizować zastosowanie tej nowej, rozwijającej się techniki wytwarzania. Umowa umożliwia również prowadzenie wspólnych badan i prac rozwojowych.

Memorandum podpisali: Andy Schofield, dyrektor BAE Systems ds. strategii i technologii produkcji i materiałów, oraz Will Lee, prezes Renishaw, podczas wizyty w zakładach BAE Systems w Samlesbury w Lancashire.

W fabryce tej znajduje się już kilka zaawansowanych maszyn do druku 3D firmy Renishaw. Stanowią one część specjalistycznego Centrum Rozwoju Nowych Produktów i Procesów (NPPDC), o powierzchni 1000 metrów kwadratowych, gdzie badane i testowane pod względem zastosowania w projektowaniu i produkcji statków powietrznych są najnowsze technologie i procesy, takie jak wytwarzanie przyrostowe i wirtualna rzeczywistość. Dzięki inwestycjom w technologie oferowane przez Renisław, ze szczególnym uwzględnieniem wytwarzania przyrostowego, BAE Systems utrzymuje się w czołówce producentów lotniczych ciągle doskonalących posiadane zaawansowane moce produkcyjne.

BAE Systems rozpoczęło badania nad technikami wytwarzania przyrostowego ponad dwie dekady temu. Obecnie wykorzystuje tę technologię do produkcji komponentów dla samolotów wielozadaniowych Typhoon. Jest ona również stosowana w szybkiej produkcji prototypów nowych podzespołów w ramach prac przygotowawczych do dostaw Tempesta – przystępnego cenowo samolotu bojowego następnej generacji o dużych zdolnościach.

Andy Schofield powiedział: „Wytwarzanie przyrostowe zapewnia i będzie zapewniać znaczące korzyści naszemu sektorowi. Renishaw jest światowym liderem w tych technologiach i jesteśmy pod wrażeniem jakości części produkowanych przy pomocy maszyn tej firmy. Nasza umowa pozwala otworzyć się na głębszą współpracę oraz dzielenie się pomysłami i wiedzą. W środowisku szybko rozwijających się technologii i ograniczonych budżetów współpraca i innowacje są absolutnie niezbędne, aby utrzymać najnowocześniejsze zdolności. Jestem zadowolony z potencjału tego partnerstwa”.

Will Lee dodał: „Od lat mamy świetne relacje z BAE Systems, rozwijane dzięki stosowaniu naszych produktów metrologicznych. Ostatnio współpracowaliśmy nad oceną i zrozumieniem możliwości systemów wytwarzania przyrostowego. Cieszymy się, że partnerzy z BAE Systems byli pod wrażeniem naszych systemów. Zestawienie ich potrzeb z naszą wizją rozwoju druku 3D doprowadziło do zacieśnienia współpracy. Z niecierpliwością czekamy na wspaniałe efekty, jakie ta strategiczna współpraca przyniesie dla branży lotniczej”.

Memorandum z Renishaw to najnowszy przykład kooperacji, jaką BAE Systems zacieśnia ze środowiskami akademickimi i biznesowymi. Partnerstwa z liderami w innych obszarach technologicznych jest kluczowym elementem strategii firmy, polegającej na dążenie do szybszego zapewnienia lepszych zdolności projektowo-produkcyjnych przy maksymalizacji zwrotu z inwestycji.

Technologia i innowacje mają kluczowe znaczenie dla strategii BAE Systems, stanowiąc podstawę dalszego rozwoju jej produktów i usług. W 2018 roku firma wydała 1,5 mld GBP na badania i rozwój, z czego 222 mln GBP stanowiły środki własne. Projekty obejmowały m.in. współpracę z wiodącymi uniwersytetami w Wielkiej Brytanii w takich dziedzinach jak nowatorskie materiały, zaawansowana produkcja, sztuczna inteligencja, statki powietrzne i próby awioniki.

Ogłoszona w ubiegłym roku strategia rozwoju lotnictwa wojskowego określa, w jaki sposób rząd Wielkiej Brytanii postrzega rozwój przemysłu na konkurencyjnym rynku. Dokument podkreśla znaczenie współpracy w celu optymalizacji inwestycji i przyspieszenia rozwoju najnowocześniejszych technologii w Wielkiej Brytanii.

Źródło: BAE Systems
comments powered by Disqus