Program przyszłego samolotu bojowego FCAS może wygenerować miliardy dla brytyjskiej gospodarki

Samolot bojowy FCAS w ramach programu Tempest (fot. BAE Systems)

Ujawnione po raz pierwszy wstępne dane pokazują znaczenie gospodarcze programu Tempest – przyszłego samolotu bojowego – dla Wielkiej Brytanii. Na ich podstawie przewiduje się, iż każdego roku w okresie 2026 – 2050 zapewni on utrzymanie średnio 20 000 miejsc pracy.

Program Tempest jest realizowany przez Team Tempest, brytyjski sojusz technologiczny i zbrojeniowy powołany przez firmy BAE Systems, Leonardo UK, MBDA, Rolls-Royce i Królewskie Siły Powietrzne (RAF), z udziałem setek firm high-tech, małych i średnich przedsiębiorstw oraz środowisk akademickich z całej Wielkiej Brytanii. Jest to jedno z najbardziej ambitnych przedsięwzięć technologicznych w tym kraju, mające na celu dostarczenie bardzo zaawansowanego, skutecznego i niedrogiego systemu samolotu bojowego, który odegra kluczową rolę w obronie i bezpieczeństwie państwa.

Oprócz spełnienia głównych wymogów wojskowych oczekuje się, że program przyniesie Wielkiej Brytanii znaczne korzyści przez cały czas jego trwania. Zapewni zachowanie własnego potencjału przemysłowego, skłoni do inwestycji w miejsca pracy wymagające wysokich kwalifikacji, ze szczególnym naciskiem na młodych ludzi, rozwijanie technologii i infrastruktury, a także będzie wspierać gospodarkę i długoterminowy dobrobyt Wielkiej Brytanii.

Opublikowane dzisiaj dane stanowią wstępne ustalenia niezależnej analizy PwC dotyczącej wkładu gospodarczego w początkowych etapach wieloletniego programu Tempest, obejmującego okres do 2050 r. Pełen raport będzie dostępny do końca roku. Wstępne ustalenia ujawniają, że:

  • program Tempest przysporzy gospodarce Wielkiej Brytanii co najmniej 25,3 mld funtów tylko w ciągu pierwszych 30 lat. Liczba ta nie uwzględnia znaczącego wpływu upowszechniania rezultatów prowadzonych prac badawczo-rozwojowych oraz ważnej roli, jaką Tempest ma do odegrania w kwestii zapewnienia przyszłości brytyjskiemu przemysłowi lotniczemu i zbrojeniowemu i związanych z tym korzyści ekonomicznych.
  • szacuje się, że na każde 100 funtów wartości dodanej wygenerowanej przez partnerów programu Tempest w całej gospodarce Wielkiej Brytanii powstanie 220 funtów wartości dodanej brutto (bezpośredniej, pośredniej i powiązanej).
  • przewiduje się, że program wesprze średnio około 20 000 miejsc pracy każdego roku w latach 2026-2050. Na każdych 100 pracowników zatrudnionych bezpośrednio przez partnerów programu Tempest w całej brytyjskiej gospodarce przypadnie kolejnych 270 zatrudnionych (bezpośrednio, pośrednio i w powiązanych usługach).


(fot. BAE Systems)

Przedstawiona wstępna analiza dotyczy okresu rozwoju programu, produkcji, wprowadzenia do eksploatacji i wczesnego wsparcia użytkowania samolotów, ale nie obejmuje pełnego potencjału możliwości eksportowych, inwestycji w badania i rozwój ani wartości programu po 2050 r.

Michael Christie, dyrektor programu Combat Air Acquisition w firmie BAE Systems, powiedział: „Tempest to ekscytujący i ambitny, wieloletni program, który pomoże utrzymać bezpieczeństwo narodowe, a jednocześnie zapewni Wielkiej Brytanii znaczne korzyści gospodarcze. Ujawniona dziś wstępna analiza dowodzi, że Tempest ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia Zjednoczonemu Królestwu znakomitego lotnictwa wojskowego, co z kolei pozwoli zachować suwerenne zdolności, które są niezbędne do utrzymania swobody działań wojskowych przez Wielką Brytanię”.

Program Tempest jak magnes przyciąga inżynierów i techników oraz stanowi miejsce, w którym młodzi ludzie mogą rozwijać swoje kariery zawodowe. Obecnie w brytyjskim przemyśle i resorcie obrony pracuje przy nim 1800 osób, a liczba ta ma wzrosnąć do 2500 w 2021 roku.

Dyrektor generalny ADS, Paul Everitt, powiedział: „Program Tempest ma zasadnicze znaczenie dla naszego bezpieczeństwa narodowego i przyszłego dobrobytu. Wysoka wartość projektu i przełomowe umiejętności inżynierskie wymagane do tego, by zakończył się sukcesem, stworzą nowe pokolenia talentów, które będą napędzać brytyjski przemysł. Programy obronne, takie jak Tempest, stanowią nieocenioną szansę na wyjście z kryzysu COVID-19. Umożliwią one utrzymanie cennych umiejętności projektowych i produkcyjnych w Wielkiej Brytanii przez wiele dziesięcioleci, utrzymanie tysięcy dobrze płatnych miejsc pracy i stworzą uczniom szansę budowy karier w perspektywicznym programie mającym ogromny potencjał eksportowy”.


(fot. BAE Systems)

W imieniu partnerów Team Tempest firma BAE Systems zleciła firmie PricewaterhouseCoopers LLP wykonanie niezależnej analizy skutków ekonomicznych programu Tempest. Pełen raport ma zostać opublikowany przed końcem bieżącego roku.

Dzisiejsza publikacja stanowi ilustrację szerszych korzyści gospodarczych, edukacyjnych i technologicznych płynących z programu dla Wielkiej Brytanii. W lipcu br. siedem kolejnych firm podpisało umowy umożliwiające przystąpienie do kooperacji ze wszystkimi członkami Team Tempest przy opracowaniu koncepcji przyszłego samolotu bojowego i technologii z nim związanych. Są to Bombardier Belfast, Collins Aerospace in the UK, GE Aviation UK, GKN Aerospace, Martin-Baker, QinetiQ oraz Thales UK.

Źródło: BAE Systems
comments powered by Disqus