NTSB zaleca zmiany po katastrofie Gulfstreama G650

Katastrofa testowego samolotu Gulfstream G650 w Roswell w stanie Nowy Meksyk (2.04.2011r.)

Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu (NTSB) oczekuje w ciągu 90 dni na komentarze odnośnie dziesięciu zaleceń bezpieczeństwa (pięciu dla FAA, trzech dla Flight Test Safety Committee oraz dwóch dla Gulfstreama), które wydała w związku z katastrofą z 2 kwietnia 2011 r., kiedy w Roswell w stanie Nowy Meksyk rozbił się testowy Gulfstream G650.

W wypadku, do którego doszło podczas prób startu na jednym silniku przy minimalnym wychyleniu klap, zginęło dwóch pilotów i dwóch mechaników. Po raz pierwszy wnioski i zalecenia powypadkowe Rada opublikowała 10 października i znacząco wtedy skrytykowała politykę bezpieczeństwa Gulfstreama. Przewodnicząca NTSB, Deborah Hersman powiedziała, że „Ta katastrofa była spowodowana tak samo brakiem nadzoru, jak i siły nośnej samolotu”. NTSB obecnie oczekuje w terminie 90 dni na wnioski i komentarze zainteresowanych podmiotów w celu wdrożenia zaleceń.

NTSB zaleca, żeby Flight Test Safety Committee opracował, razem z Federalną Administracją Lotnictwa USA (FAA), instrukcję lotów testowych dla producentów oraz wytyczne programu bezpieczeństwa. Zaleca również, żeby Komisja koordynowała testy w powietrzu z personelem lotniskowych jednostek straży pożarnej. NTSB w szczególności wzywa Gulfstreama do przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa przez niezależną komisję przed rozpoczęciem kolejnego "poważnego programu certyfikacyjnych lotów testowych", ze szczególnym uwzględnieniem "obszarów słabości" zidentyfikowanych przez NTSB. Domaga się także, żeby firma udzieliła informacji na temat "doświadczeń z wykonanych prób w locie i systemu zarządzania bezpieczeństwem dla zainteresowanych producentów". Pięć rekomendacji skierowanych zostało do FAA.

Więcej informacji znajdziecie na stronie www.NTSB.gov

Źródło: AVweb
comments powered by Disqus