Lotnictwo biznesowe w USA dotknięte opóźnieniami z powodu ATC

Lotnictwo biznesowe w USA

Podobnie jak ma to miejsce w przypadku regularnych przewoźników w USA, lotnictwo biznesowe również zostało dotknięte opóźnieniami spowodowanymi zmniejszeniem poziomu zatrudnienia w wieżach kontroli ruchu lotniczego w tym kraju.

Przedstawiciel jednej ze spółek zarządzających flotą samolotów na Wschodnim Wybrzeżu Stanów Zjednoczonych wyjaśniał, iż planowany lot z obszaru Baltimore do Karoliny Południowej nie został zrealizowany, ponieważ na ziemi skutecznie zatrzymały go problemy kontroli ruchu lotniczego. "Pilot tego samolotu powiedział, że ATC nie zaakceptowała żadnych wylotów poza rozkładowymi. Nie można było w żaden sposób oszacować, kiedy nastąpi możliwość odlotu i nie zaproponowano także żadnego opcjonalnego routingu", dodał. Tymczasem według Krajowego Związku Kontrolerów Ruchu Lotniczego (NATCA) problemy wystąpiły również w porcie lotniczym Dallas/Fort Worth - według organizacji jest ostatnim, który mógłby zgłosić poważny problem z dużym ruchem lotniczym (który tam występuje każdego dnia).

W biuletynie przesłanym do mediów, NATCA twierdzi, iż jednego dnia poranne przyloty na lotnisko DFW zostały opóźnione o 30 minut i tendencja ta cyklicznie wzrasta. Przedłużające się postoje na ziemi miały miejsce także na lotniskach Dulles i Reagana w Waszyngtonie. Z kolei port lotniczy LAX w Los Angeles w ostatnim czasie zanotował trzy dni poważnych opóźnień i jak na ironię, aby poradzić sobie z tą sytuacją, niektórzy z kontrolerów zostali poproszeni o pracę w godzinach nadliczbowych, niwecząc tym samym ideę oszczędności wynikającą ze zmniejszenia obsad ATC.

Źródło: AVweb
comments powered by Disqus