FAA proponuje zmianę przepisów dotyczących czasu wypoczynku pilotów

FAA

23 grudnia, Federalna Administracja Lotnictwa USA (FAA) opublikowała „zawiadomienie o proponowanej interpretacji”, odnoszące się do przepisów warunkujących czas pracy członków załóg lotniczych, w przypadku gdy np. z powodu opóźnień, przekroczyliby oni jego dopuszczalne limity. Obecnie Agencja czeka na wszelkie uwagi i komentarze dotyczące powyższego zagadnienia.

W celu przybliżenia szczegółów interpretacji, Agencja została poproszona o przedstawienie wykładni prawnej do sytuacji, w której pilot w czasie opóźniającego się lotu musi wydłużyć swoje obowiązki poza 14 godzinny dzień pracy. FAA stwierdziła, iż jest to nielogiczne, że prawie identyczne przepisy w sekcjach 121.471 (g) i 135.263 (d) interpretują temat na dwa różne sposoby. Zaproponowana wykładnia FAA mogłyby zastąpić wcześniejsze interpretacje i w przypadku, gdy przygotowująca się do startu załoga jest świadoma, że nie miała wymaganego czasu odpoczynku, zakazać jej podejmowania się wykonania lotu.

Agencja proponuje zastosowanie sformułowania: „Jeżeli członek załogi w chwili startu do ostatniego odcinka lotu jest świadomy, iż wcześniej nie miał wystarczająco długiego czasu wypoczynku, to zgodnie z przepisem 14 CFR 135.267 (d), fakt ten uniemożliwiałby mu wykonanie tego lotu”. FAA czeka na wszelkie komentarze do 24 stycznia 2011 r. i jak twierdzi, może wziąć pod uwagę zmianę interpretacji przepisów w odniesieniu do uwag środowiska lotniczego. Pełny tekst proponowanej interpelacji znajduje się tutaj
 

Źródło: AVweb
comments powered by Disqus