FAA analizuje proces wznowienia uprawnień instruktorskich

FAA

Federalna Administracja Lotnictwa USA (FAA) poinformowała, iż w ostatnim czasie odbyła spotkanie, którego celem było zapoznanie się z opiniami, dotyczącymi aktualnie obowiązującego dwuletniego cyklu odnawiania uprawnień przez instruktorów lotniczych.

Obecnemu procesowi, który wymaga, aby instruktorzy spełnili określone kryteria szkoleniowe lub co dwa lata przechodzili odnawiający kurs instruktora lotniczego, „może brakować wystarczającej skuteczności wymaganej do zapewnienia, że zainteresowani otrzymają najpełniejsze informacje w sposób jak najbardziej przydatny”, stwierdziła Agencja. 

FAA ogłosiła, iż w najbliższym czasie nie spodziewa się zmiany obowiązujących zasad - poinformował Jason Blair, dyrektor Krajowego Stowarzyszenia Instruktorów Lotniczych (NAFI). "W dyskusji skoncentrowano się na poprawie jakości materiałów szkoleniowych, które instruktorzy pilotażu wykorzystują w procesie wznawiania uprawnień", dodał.

FAA i NAFI określiły wspólny cel, którym jest doprowadzenie do sytuacji, gdy zawodowi instruktorzy, posiadający odpowiednią wiedzę, będą w stanie w skuteczny sposób przekazać ją szkolonym adeptom pilotażu. NAFI przeprowadziła wśród zrzeszonych członków ankietę, której celem było zbadanie niektórych zagadnień omówionych w toku dyskusji. Jej analiza wykazała, że środowisko lotnicze sprzeciwia się jeszcze większej złożoności obowiązującego prawa.

Dodatkowo, przedstawieile środowiska zasugerowali, że licencje certyfikowanych instruktorów powinny być wydawane bez obecnego dwuletniego terminu ważności, tak aby nieaktywni instruktorzy nie musieli ponownie przechodzić całego cyklu szkoleniowego. Zgodnie z nowym projektem, takie osoby będą musiały spełnić inne, jeszcze nie ustalone, kryteria uprawnień przed przywróceniem do zawodu instruktora.

Źródło: AVweb
comments powered by Disqus