EAA walczy w sądzie przeciwko opłatom ATC

Płyty postojowe podczas pokazów lotniczy EAA AirVenture w Oshkosh

Kiedy w zeszłym miesiącu Federalna Administracja Lotnictwa USA (FAA) przesłała Stowarzyszeniu Lotnictwa Eksperymentalnego (EAA) rachunek na prawie 450 tys. dolarów za usługi związane z zapewnieniem kontroli ruchu lotniczego podczas pokazów lotniczych AirVenture, organizacja nie miała wyboru, jak tylko podporządkować się tej decyzji. Jednak później przewodniczący EAA, Jack Pelton powiedział: "To nie koniec" i na początku lipca skierował sprawę do sądu.

3 lipca, organizacja złożyła wniosek do Sądu Okręgowego w Chicago wnosząc o rozpoznanie sprawy i wydanie werdyktu, który pozwoliłby oddalić płatności wymagane przez FAA. Stowarzyszenie twierdzi, że opłaty zostały nałożone bez trzymania się określonych norm i procedur, co spowodowało, że zostały wprowadzone "niewłaściwe i niezgodne z prawem".

W ramach swojej petycji, EAA wniosło do sądu, aby ten wymógł na FAA rezygnację z tej płatności, ale także zwrócił dotychczas wniesione opłaty, jak również i inne koszty poniesione przez Stowarzyszenie. "Chociaż rozumiemy pozycję i pokusę FAA rozszerzania uprawnień nadanych przez Kongres, to naturalnie nie zgadzamy się z tym, ponieważ wierzymy, że podejście to bezprawnie omija normy homologacyjne i rzetelny proces", oświadczył Pelton. "Fakt ten wpływa na organizację pokazów Airventure i inne imprezy lotnicze w całym kraju w sposób nieuprawniony i nieuzasadniony. Dlatego oczekujemy opinii i wyjaśnień od sądu". Pełny dokument został opublikowany na stronie EAA.

(mz)

Źródło: AVweb
comments powered by Disqus