Raport Joseph T Nall: "GA lata więcej, ale wypadków jest mniej..."

Raport Joseph T Nall

AOPA Air Safety Institute opublikował 27 edycję raportu Joseph T. Nalla „General Aviation Accidents”, który przybliża statystyki zdarzeń lotniczych w segmencie lotnictwa ogólnego za rok 2015 (z uwzględnieniem również śmiertelnych wypadków). Zgodnie z dokumentem, ich współczynnik osiągnął najniższy od 10 lat poziom, zmniejszając się do zaledwie 0,84 na 100 tys. godzin lotu.

Lotnictwo ogólne (General Aviation) obejmuje działalność lotniczą z wyjątkiem operacji wykonywanych przez służby mundurowe, wojsko oraz w ramach komercyjnych przewozów lotniczych. Oprócz zastosowań prywatnych i rekreacyjnych, obejmuje misje użyteczności publicznej, takie jak m.in. loty przeciwpożarowe, szkoleniowe, czartery pasażerskie czy też usługi agrolotnicze.

Raport obejmuje samoloty o maksymalnej dopuszczalnej masie startowej brutto wynoszącej do 12 500 funtów (5670 kg) i śmigłowce wszystkich rozmiarów. Łącznie, wymienione statki powietrzne stanowią 99 procent aktywności lotnictwa GA w USA. Kategorie, które zostały wyłączone z badań, to szybowce, paralotnie, motolotnie, wiatrakowce i wszelkich typów konstrukcje lżejsze od powietrza.


Ze względu na charakter dochodzenia powypadkowego, w szczególności wypadków z udziałem ofiar śmiertelnych, Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu (NTSB) wymaga dłuższego czasu i zasobów celem określenia przyczyny danego zdarzenia. W dokumencie dokonano analizy tendencji wypadków w lotnictwie ogólnym od 2015 r., czyli ostatniego roku, w którym w co najmniej 80 procent wypadków, została określona ich przyczyna. Chociaż liczba wypadków spowodowanych błędami pilota również spadła do najniższego poziomu w ostatniej dekadzie, to czynnik ten jest nadal główną przyczyną zdarzeń w niekomercyjnym lotnictwie.


Według raportu stanowią one około 74 procent wszystkich wypadków i 74,5 procent z ofiarami śmiertelnymi. "Te zdarzenia są często spowodowane brakiem doświadczenia i kwestią podejmowania niewłaściwych decyzji, a zazwyczaj prowadzą do kontrolowanego lotu w kierunku ziemi, utraty kontroli nad statkiem powietrznym lub znalezienia się pilota lecącego VFR w warunkach IMC", napisał dyrektor wykonawczy Instytutu Bezpieczeństwa Lotniczego, Richard McSpadden. "Będziemy kontynuować edukację w krytycznych obszarach, ale jako przemysł musimy zrobić więcej, aby poprawić te statystyki, a przede wszystkim przyspieszyć starania, aby dotrzeć do tych pilotów, którzy są podatni na błędy", dodał.


Wypadki związane z problemami technicznymi i prowadzeniem łączności stanowiły około 16 procent ogólnej liczby zdarzeń. Federalna Administracja Lotnictwa USA (FAA) oszacowała, że w 2015 r. lotnictwo ogólne wylatało 23.98 mln godzin co stanowi wzrost o 3,6 procent w stosunku do roku poprzedniego. Tak więc GA lata więcej i notuje mniej ofiar śmiertelnych.


Dokument został podzielony na następujące rozdziały:

 • INTRODUCTION
 • GENERAL AVIATION OVERVIEW
 • PUBLISHER’S VIEW
 • GENERAL AVIATION ACCIDENT DATA
 • SECTION 1 FIXED WINGS NON-COMMERCIAL

  Trends 2006-2015
  1.1: Pilot-Related Accidents (714 accidents / 146 fatal)
  1.1.1 Fuel Management Accident Trends (76 accidents / 13 fatal)
  1.1.2 Weather Accident Trends (38 accidents / 29 fatal)
  1.1.3 Takeoff and Climb Accidents Trends (108 accidents / 19 fatal)
  1.1.4 Maneuvering Accidents (44 accidents / 32 fatal)
  1.1.5 Descent/Approach Accidents (43 accidents / 15 fatal)
  1.1.6 Landing Accidents (262 accidents / 3 fatal)
  1.1.7 Other Pilot-Related and Unusual Accidents
  1.2 Mechanical Accidents General Trends (152 accidents / 16 fatal)


   
 • SECTION 2 FIXED WING COMMERCIAL
 • SECTION 3 HELICOPTER NON-COMMERCIAL
 • SECTION 4 HELICOPTER COMMERCIAL
 • SECTION 5 EXPERIMENTAL AND LIGHT SPORT AIRCRAFT
 • SUMMARY
 • APPENDIX


Pierwszy raport Joseph T. Nall został opublikowany w 1991 r. 27 edycja dokumentu przybliżająca statystyki za rok 2015 dostępna jest tutaj (LINK)

Źródło: AOPA
comments powered by Disqus