Przedstawiciele rządu i przemysłu rozmawiali o bezpieczeństwie lotnictwa

AOPA

13 lipca miało miejsce spotkanie, w czasie którego przedstawiciele Administracji Bezpieczeństwa Lotnictwa (TSA), Straży Granicznej i Urzędu Celnego (CBP – Customs and Border Protection) wraz z reprezentantami general aviation prowadzili rozmowy na temat bezpieczeństwa lotnictwa.

John Piston, nowo mianowany szef TSA, spotkał się z zainteresowanymi stronami zaledwie dwa tygodnie po powołaniu na stanowisko. Przedstawiciel Stowarzyszenia Pilotów i Właścicieli Samolotów (AOPA) powiedział, że obecność zarówno Pistona, jak i komisarza CBP Alana Bersina dobrze wróży postępowi w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa GA, takich jak m.in. wprowadzenie elektronicznego systemu informacji o pasażerach (eAPIS).

„Szefowie TSA i CBP są zobowiązani do komunikowania się z zainteresowanymi stronami i do rozmów o środkach bezpieczeństwa, które mają wpływ na branżę,” powiedział wiceprezes AOPY Craig Spence. „CBP jest otwarta na sugestie GA dotyczące realizacji eAPIS oraz zapewnienia w tym zakresie spójności działań portów lotniczych na terenie Stanów Zjednoczonych,” dodał.  AOPA podkreśliła, że będzie zacieśniała współpracę z agencjami celem poprawy procedur przy wykonywaniu międzynarodowych przelotów przez operatorów lotnictwa ogólnego.

Źródło: AOPA
comments powered by Disqus